Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

18/01/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 Ngày 16/01/2023, Chi cục THADS huyện và Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 với sự tham dự của toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động của Chi cục. 
 


Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo tại hội nghị, công chức và người lao động đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động, đồng chí Chi cục trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức và người lao động trong năm qua. Đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Cũng tại Hội nghị đã bầu Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025. Sau một buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả 100%.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viên – Chi cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.  

Cao Phi Bằng

Các tin đã đưa ngày: