Sign In

Cục THADS tỉnh Bình Định: Tổ chức các hoạt động để tết đến với mọi người, mọi nhà

09/02/2021

Cục THADS tỉnh Bình Định: Tổ chức các hoạt động để tết đến với mọi người, mọi nhà
Hòa chung cùng không khí vui xuân, đón Tết Cổ truyền dân tộc Tân sửu 2021, góp phần cùng với cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đem Tết đến cho mọi nhà, mọi người được ấm cúng, sum vầy. Thực hiện số Chỉ thị 44/CT-TTg, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;  Chỉ thị 01/CT-BTP, ngày 12/01/2021 Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định vể tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng .v.v…trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; tăng cường tổ chức thi hành án, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của hợp pháp của các bên đương sự.
Tăng cường thu và chi trả tiền cho người được thi hành án
Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tăng cường tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc mà người phải thi hành án đi làm ăn xa, nay trở về địa phương để giải quyết dứt điểm các loại án có điều kiện mà chưa thi hành; tập trung thực hiện các biện pháp, tăng cường thu tiền thi hành án để chi trả trước dịp Tết cho người được thi hành án, nhất là người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, để có điều kiện mua sắm, trang trải và đỏ lửa trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu. Chỉ đạo cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thu xếp công việc cho công chức, người lao động hợp lý, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ công việc của cơ quan trước trong và sau Tết Nguyên đán, tạo điều kiện cho công chức người lao động nghỉ Tết đúng theo chế độ qui định; phân công công chức trực Tết 24/24 giờ tại đơn vị, bảo đảm an ninh, an toàn tài sản của cơ quan, kho vật chứng. Thưc hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 tại địa phương, đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và UBND tỉnh.
Tham gia các hoạt động an sinh xã hội
Thưc hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bình Định tổ chức thăm và tặng quà cho 147 hộ dân thuộc Làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Xuân Tân Sửu 2021, mỗi suất quà trị giá 500.000đồng (hiện vật 300.000đ, tiền mặt 200.000đ), với tổng giá trị 73.500.000đồng. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn; thăm các cán bộ, lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã về hưu, qua đời qua các thời kỳ; thăm và tặng quà các đơn vị kết nghĩa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác THADS, các xã vùng sâu, vùng xa trong phong trào chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động trong đơn vị, nhất là những công chức, người lao động còn có khó khăn.

 

Ðể Tết đến với mọi nhà, mọi người, góp phần cùng với cộng đồng chung tay góp sức vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau theo đúng tinh thần chỉ đạo chủ Thủ tướng Chính phủ. Ðó mãi mãi là một truyền thống quý báu, tốt đẹp, là đạo lý dân tộc. Ðây cũng là mục tiêu và động lực góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là hành trang để cả nước bước vào năm mới 2021, với sự tự tin, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng dân tộc, đưa đất nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, “Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
                                                                                                                                                        Hoàng Việt

Các tin đã đưa ngày: