Sign In

Bình Định: Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng năm 2023 tăng

10/04/2023

Xác định được nhiệm vụ nặng nề hơn so với năm trước, bước vào năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (THADS) tập trung triển khai, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành giao cho Hệ thống THADS tỉnh bằng Chương trình, Kế hoạch công tác năm, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự; tập trung triển khai, thực hiện toàn diện các mặt công tác; chỉ đạo các đơn vị tăng cường xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án; đề ra các giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn, kịp thời tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, theo dõi giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh đã được triển khai, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước.
 

Án thụ lý mới và kết quả thi hành đều tăng so cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ năm trước, tổng số án thụ lý tăng 475 việc (tăng 6,89%); về tiền tăng 926.572.069.000đồng (tăng 41,64%). Trong tổng số phải thi hành là 7.342 việc, đã giải quyết xong: 3.179 việc/5.418 việc số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 58,67%, tăng 485 việc (tăng 18%) và tăng 4,33% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022. Về tiền, trong tổng số phải thi hành là 2.758.568.752.000 đồng, đã thi hành xong: 188.678.995.000đồng/1.265.921.913.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 16,95%, tăng 88.217.852.000 đồng (tăng 87,81%) và tăng 4,28% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022. Về theo dõi THAHC, thực hiện theo dõi là 13 bản án, quyết định, đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 12 vụ việc; đã đăng tải công khai 08 Quyết định buộc THAHC; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 11 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý do không chấp hành án 01 vụ việc; kết quả thi hành xong 04 vụ việc (tăng 01 việc so cùng kỳ).

Chú trọng hơn công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ THADS

Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác THADS. Theo đó, đã tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 04/04 đơn vị (Chi cục THADS thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, Chi cục THADS huyện Tây Sơn và Vân Canh). Sau khi kiểm tra đã ban hành ngay kết luận, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, nhất là khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, công tác kế toán nghiệp vụ và bảo quản, xử lý vật chứng. Chú trọng hơn công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; trong đó tập trung hướng dẫn, giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc khó khăn, phức tạp, nhằm giải quyết phù hợp với các quy định và thực tiễn thi hành án tại địa phương; tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự; công tác Văn phòng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tổ chức cán bộ bằng hình thức trực tiếp cho hơn 120 công chức các cơ quan THADS.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong THADS

Đã triển khai, thực hiện kịp thời Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực của ngành và địa phương; chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Theo đó, các biện pháp phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức theo quy định, nâng cao hiệu quả quản lý kinh phí, ngân sách; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục triển khai, thực hiện theo chỉ đạo của của ngành, địa phương; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai và thực hiện hiệu quả; công tác tổ chức cán bộ luôn được chú trọng; công tác thi đua khen thưởng, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập được công khai, minh bạch. Nhờ đó, đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các đơn vị.

Theo chương trình, kế họach công tác từ nay đến cuối năm 2023, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời các kế hoạch công tác, các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của UBND tỉnh trên tất cả các mặt công tác; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; chú trong công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát phân loại, xử lý việc thi hành án tồn đọng, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023.
    Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: