Sign In

Quy Nhơn: Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành asn dân sự lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

17/02/2023

Quy Nhơn: Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành asn dân sự lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ngày 16/02/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn và đ/c Nguyễn Trọng Tài – Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trong Cụm thi đua số 5.
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Nga – Chủ tịch CĐCS thông qua Dự thảo Báo cáo
 
Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Nga – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn khóa IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022) trình Đại hội Công đoàn cơ sở khóa V (nhiệm kỳ 2023 – 2028); Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố trình Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Tài, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn đã ghi nhận và đánh giá cao một số thành tích Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua đạt được và đề nghị nhiệm kỳ tới cần tập trung một số công tác trọng tâm như sau:

Một là, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật,  trình độ chuyên môn nghiệp vụ của tất cả đoàn viên và người lao động trong đơn vị.

Hai là, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn phải nắm bắt và phản ánh kịp thời về tâm tư, nguyện vọng của người lao động và xem trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ba là, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phải làm tốt vai trò của người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn cấp trên, Cụm thi đua Công đoàn cơ sở số 5 phát động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn phát biểu chỉ đạo Đại hội, đã biểu dương và chúc mừng những thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những kết quả đã đạt được, coi trọng hơn nữa sự giữ gìn đoàn kết nội bộ và công tác chính trị tư tưởng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, cần tìm ra những bước đột phá mới để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra góp phần quan trọng cùng Chi bộ, cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ ngành cấp trên giao.

Đại hội cũng đã giới thiệu, lựa chọn và bầu những đoàn viên ưu tú, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã lựa chọn và Bầu trực tiếp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Lê Trần Huân – CĐCS Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn

Các tin đã đưa ngày: