Sign In

Bình Định: Tập huấn nghiệp vụ THADS; công tác văn phòng, bảo vệ bí mật nhà nước và công tác tổ chức cán bộ

17/02/2023

 Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 17/02/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự (THADS); một số nội dung công tác văn phòng, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Đây là hoạt động nhằm kịp thời cập nhật, quán triệt, thực hiện các qui định của pháp luật trong công tác THADS, nâng cao nhận thức đối với công chức các cơ quan THADS; đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện; tiếp tục quán triệt, thực hiện các qui định pháp luật, hướng dẫn của ngành trong công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự; một số nội dung công tác văn phòng, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác tổ chức cán bộ; trao đổi kinh nghiệm thực tế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.
 

Nội dung tập huấn, gồm 10 chuyên đề: Về Nghiệp vụ THADS, có 04 chuyên đề: Các qui định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính nói chung; Chuyên đề về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự; Chuyên đề về ra quyết định THA; Chuyên đề về lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Đối với công tac Văn phòng, có 04 chuyên đề: Chuyên đề: Về các qui định về Bảo vệ bí mật Nhà nước và một số vấn đề liên quan đến Bảo vệ bí mật Nhà nước trong Hệ thống THADS; Chuyên đề: Về công tác xây dựng báo cáo và kế hoạch công tác hàng năm trong Hệ thống THADS; Chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và việc áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho công chức tại các cơ quan Thi hành án dân sự; Chuyên đề: Một số lưu ý trong công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan THADS. Đối với công tác Tổ chức cán bộ, có 02 chuyên đề: Chuyên đề: Công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS; Chuyên đề: Về một số vấn đề về kê khai tài sản, bổ sung lý lịch công chức.
 

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Hội nghị tập huấn lần này, đã đáp ứng yêu cầu, mục đích, nội dung theo kế hoạch đề ra; đã cập nhật các kiến thức mới, giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức. Các báo cáo viên cũng đã bám sát vào các qui định của pháp luật, hướng dẫn của ngành và thực tiễn công tác, truyền đạt, trao đổi đầy đủ các nội dung theo chương trình tập huấn, nhất là những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để các học viên tiếp cận và vận dụng trong công tác THADS. Đối với các học viên, trong suốt thời gian tập huấn đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu nội dung được các báo cáo viên truyền đạt, phát huy tính tự giác, nghiêm túc, chú ý lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận những tình huống được báo cáo viên nêu ra cũng như nghiêm túc thảo luận các vấn đề, tình huống cụ thể. Ban Tổ chức Hội nghị cũng đã trao đổi thẳng thắn, kết luận tại Hội nghị một số nội dung liên quan đến các ý kiến được các học viên trao đổi tại đợt tập huấn này.
 

Để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian đến, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vận dụng đầy đủ những qui định mới của pháp luật, những nội dung đã được báo cáo viên truyền đạt, trao đổi đợt tập huấn này để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tốt các công việc hàng ngày theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những nội dung chưa rõ, phức tạp hoặc các vụ việc cụ thể có vướng mắc do chưa có quy định rõ ràng, các Chi cục THADS cần tiếp tục trao đổi, báo cáo cụ thể để các đơn vị thuộc Cục nghiên cứu, báo cáo, xin ý kiến của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Tổng cục hoặc trao đổi liên ngành để làm căn cứ trả lời cho các đơn vị thực hiện; các vướng mắc đối với các hồ sơ cụ thể sẽ được hướng dẫn theo đúng Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức thực hiện.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: