Sign In

​Chi bộ Cục THADS tỉnh: Kết nạp đảng viên mới

22/06/2022

          Thực hiện Quyết định số 1018-QĐ/ĐU, ngày 09/6/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định về việc kết nạp đảng viên, ngày 22 tháng 6 năm 2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí: Nguyễn Thị Hiền Linh, Thư ký THADS.
 

          Trong không khí trang nghiêm, đứng trước Cờ Đảng, Cờ Tổ Quốc thiêng liêng và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đảng viên mới Nguyễn Thị Hiền Linh đã tuyên thệ trước Đảng, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
          Tại buổi lễ, thay mặt Cấp ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới; nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đề nghị đảng viên mới phải cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao, luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và học tập nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành và cơ quan, đơn vị.
 

             Với việc kết nạp đảng viên mới hôm nay, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lên 25 đảng viên. Theo Nghị quyết của Chi bộ, thời gian đến sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ và bồi dưỡng công chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chi bộ và cơ quan.
                                                                                            Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: