Sign In

Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh: Những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024

11/06/2024


         Bước vào năm 2024, trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Viên chức tỉnh; Quyết định số 09/QĐ-CTHADS ngày 09/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác năm 2024; Quyết định số 10/QĐ-CTHADS ngày 10/01/2024 về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 để tổ chức triển khai, thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã phối hợp với cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, tăng cường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong đó tập trung xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong; phát động các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, động viên đoàn viên, công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 
           
         Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh có 100% đoàn viên thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Quy chế phối hợp, Quy chế chi tiêu nội bộ; tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ như: quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, cử đi đào tạo các lớp bồi dưỡng Chấp hành viên và lớp trung, cao cấp lý luận chính trị. Phối hợp Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024; phát huy quyền làm chủ của người lao động. Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã phát động phong trào thi đua tiết kiệm, nhằm giảm các chi phí hành chính (văn phòng phẩm, điện, nước) góp phần tạo nguồn tăng thu nhập cho công chức và người lao động trong đơn vị, đã chi thu nhập tăng thêm cho đoàn viên bình quân 2 triệu đồng/đoàn viên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở Cục đã tích cực tổ chức tốt phong trào“Mái ấm công đoàn Bình Định”, đóng góp 01 ngày lương phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tỵ; phối hợp với cơ quan thăm tặng quà trẻ em nghèo xã Canh Hiển, đơn vị kết nghĩa trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Định tặng quà cho bà con làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp, Vân Canh: 157 suất quà mỗi suất 500.000đồng, với tổng giá trị 78.500.000đồng.
 
   
         Phối hợp Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phối hợp cơ quan đăng ký bảo lưu thực hiện xây dựng cơ quan văn hoá năm 2024; xây dựng kế hoạch Hội thao Ngành Thi hành án dân sự tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2024;  kêu gọi đoàn viên hưởng ứng kịp thời các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS phát động. Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2024; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2024. Phối hợp Chi bộ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Miền trung”; phát động và hưởng ứng các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, như: Vận động ủng hộ “Quỹ mái ấm Công đoàn” số tiền 620.000 đồng; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại đơn vị; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT năm 2024; tham gia cuộc thi sáng tác video do Công đoàn viên chức phát động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết Trương ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. BCH Công đoàn cơ sở đã ban hành Quyết định thành lập Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Cục, gồm 03 đồng chí; đề nghị cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để nữ công chức tham gia vào cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng; tạo điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động nữ tham gia học các lớp nghiệp vụ, hoàn thiện các chức danh, nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

         Để tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên thường xuyên học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2024, 2025 của Đảng bộ tỉnh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị; đưa việc học tập đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến sâu sắc về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức và người lao động. Tiếp tục tổ chức vận động đoàn viên, công chức, người lao động trong toàn đơn vị hưởng ứng tham gia tích cực trong phong trào thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc theo kế hoạch thi đua của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024); thực hiện tốt các phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cán bộ “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn và quản lý tài chính công đoàn và thanh tra thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên khi có biểu hiện vi phạm; bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng; tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10; phối hợp cùng đơn vị tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức và người lao động và một số hoạt động khác.
                                                                                Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: