Sign In

Công đoàn Cục THADS tỉnh: Tham gia cuộc thi đồng diễn “Hòa nhịp cùng Công đoàn Bình Định”

12/09/2023

Hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định; Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tham gia cuộc thi đồng diễn “Hòa nhịp cùng Công đoàn Bình Định”, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV; vừa qua, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham gia cuộc thi đồng diễn “Hòa nhịp cùng Công đoàn tỉnh Bình Định” với sự tham gia của tất cả đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Thông qua cuộc thi, giúp đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về truyền thống Công đoàn Bình Định; tạo cơ hội giao lưu học hỏi; qua đó, phát động phong trào văn hóa, văn nghệ trong cơ quan, giúp đoàn viên có thêm trải nghiệm mới, đưa phong trào của đơn vị ngày một đi lên, góp phần triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cơ quan, chi bộ giao.
 
                                                                                           Văn phòng Cục                    

Các tin đã đưa ngày: