Sign In

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

22/01/2018

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã La Gi đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận với Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm.Tham dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và đại diện lãnh đạo Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm.

 
  Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với các Trại giam nhằm để tăng cường sự phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và những việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự, cụ thể: (1) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; (2) Phối hợp trong việc thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân; (3) Phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; (4) Phối hợp trong việc xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản và thực hiện các thủ tục thi hành án dân sự; (5) Phối hợp trong việc thực hiện phần nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự khi xét đặc xá đối với phạm nhân là người có nghĩa vụ thi hành án dân sự; (6) Phối hợp trong việc xử lý các khoản tiền thi hành án của người phải thi hành án là phạm nhân hoặc thân nhân của họ đã nộp tại Trại giam.
                                                                                                                                                 
 Việc ký  kết này sẽ giúp các cơ quan nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường thực hiện chức năng, vụ chính trị được giao, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong Thi hành án dân sự, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đối với từng ngành.
 
                                                                         Tin từ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.

Các tin đã đưa ngày: