Sign In

Cục THADS tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ Lãnh đạo Phòng chuyên môn (04/09/2015)

Sáng ngày 04/9/2015, tại Hội trường B, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với các Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục. Đến dự Lễ công bố có sự hiện diện của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự và các công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Đồng Tháp góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới (20/08/2015)

Vào các ngày 17, 27/7/2015 và ngày 11/8/2015 đại diện Lãnh đạo Cục, Chi ủy, Công đoàn và Chi đoàn Cục THADS đã thay mặt toàn thể công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đến thăm 03 xã trong 30 xã điểm của tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (08/07/2015)

Để triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đến công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Sáng ngày 07/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự và các công chức là Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án và chuyên viên của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
 

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (23/06/2015)

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, sáng ngày 23 tháng 6 năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015. Hội nghị do Lãnh đạo Cục chủ trì, với sự tham dự của các lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục và 12 Chi cục trưởng.
 
Các tin đã đưa ngày: