Sign In

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

10/11/2021

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Nhằm thu hút sự quan tâm về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực. Đồng thời, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động của các cơ quan Thi hành án dân sự, góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, nhất là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình. Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngày 08/11/2021 Cục THADS đã ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (từ ngày 15/11- 15/12/2021).
Kế hoạch được phát động với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” và với thông điệp “Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh”. Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021 với nội dung hoạt động cụ thể như sau:
- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với tình hình đơn vị như: đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, treo băng rôn, khẩu hiệu,… theo chủ đề “Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh”.
- Tổ chức sinh hoạt về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2021; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
-  Phối hợp Công đoàn cơ quan, đơn vị hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là con công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
- Quan tâm, tạo điều kiện cho các chị, em thực hiện nhiệm vụ của cơ quan cũng như gia đình đảm bảo bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Cục THADS đã giao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục THADS chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch trong cơ quan, đơn vị; giao Văn phòng Cục phối hợp với Tổ công nghệ thông tin Cục trong việc tuyên truyền, đăng tải các tin, bài về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong ngành. Đồng thời, giao thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố triển khai đến công chức, người lao động đơn vị mình về các nội dung chủ đề và các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.


Theo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

Các tin đã đưa ngày: