Sign In

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

27/12/2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022
Chiều ngày 24/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022. Chủ tịch UBND Tỉnh/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, đại diện các sở, ngành có liên quan; tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí là Chủ tịch UBND/Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thành phố; đại diện các phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện, thành phố... 
Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì ngành THADS cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sự ảnh hưởng, tác động tiêu cực của tình hình dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp tốt của các cấp, các ngành; sự chủ động, quyết tâm, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động ngành nên kết quả công tác THADS năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là toàn tỉnh thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và về tiền (về việc đạt 81,89%, vượt 0,39%; về tiền đạt 45,56%, vượt 5,46%). Tuy nhiên, bên cạnh thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: còn một lượng lớn việc, tiền có điều kiện thi hành nhưng chuyển kỳ sau (2.883 việc tương ứng với 519 tỷ đồng); kết quả thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng còn thấp so với yêu cầu; năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của một số công chức trong Ngành cũng còn hạn chế, chưa có sự đồng đều trong toàn Tỉnh nên quá trình tác nghiệp vẫn còn sai sót...
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Cục THADS đã xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022 (đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt thống nhất), đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó nêu cụ thể các nội dung phải thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ thực hiện và sản phẩm cuối cùng của quá trình thực hiện... nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Đặc biệt, Kế hoạch công tác năm 2022 đã dự kiến luôn tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mang lại, với phương châm là "Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kết hợp phòng chống hiệu quả dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thực hiện công tác THADS, theo dõi THAHC".
Tại phần thảo luận, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến, bài tham luận rất sâu sắc, giải đáp được nhiều vướng mắc trong thực tiễn hoạt động THADS cũng như những giải pháp cho thời gian tới...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Nguyễn Thanh Bình đánh giá, mặc dù trong bối cảnh với không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19; chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao cao hơn năm 2020… Song, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, tỉnh Đồng Tháp với lượng án phải thi hành đứng thứ 6/25 địa phương về việc và thứ 7/25 địa phương về tiền khu trong vực phía Nam nhưng đã tổ chức thi hành kết quả đạt rất tốt, là một trong 05/25 đơn vị khu vực phía Nam thực hiện đạt, vượt cả 02 chỉ tiêu việc, tiền... Cục trưởng Cục công tác phía Nam yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.
 
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND/Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh; đánh giá cao công tác phối hợp của các cấp, các ngành; ghi nhận và biểu dương các kết quả, thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân. Định hướng nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy các ưu điểm, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; tích cực, chủ động hơn trong công tác THADS, theo dõi THAHC; bám sát các quy định pháp luật, chủ trương của Trung ương và địa phương; phối hợp tốt với các ngành liên quan; tăng cường công tác dân vận, truyền truyền giải thích cho người dân hiểu, đồng thuận, tự nguyện thi hành; thực hiện tốt hơn nữa công tác phân cấp, phân quyền trong lãnh đạo đơn vị, giữa Cục và các Chi cục nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hơn nữa trong hoạt động THADS; quan tâm công tác đào tạo cán bộ, công chức ngành nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ...

Các tin đã đưa ngày: