Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2022

27/01/2022

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2022
Sáng ngày 26/01/2022, Cục trưởng Cục THADS Vũ Quang Hiện chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục THADS, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

 
Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, qua đó cho thấy ngay từ đầu năm các cơ quan THADS đã chủ động triển khai đồng bộ, liên tục các mặt công tác của ngành, không để xảy ra tình trạng trì trệ công việc lúc đầu năm, kết quả công tác trong kỳ đạt được một số kết quả rất khả quan, toàn tỉnh thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 44,28%, về tiền đạt tỷ lệ 16,22% (tăng trên 2% so với cùng kỳ năm trước). Công tác hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản được thực hiện tốt, trả lời 100% các văn bản xin hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác tự kiểm tra, kiểm tra đang định hướng có trọng tâm, trọng điểm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm giải quyết. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện hiệu quả và tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác quản lý, chỉ đạo của một vài đơn vị còn chậm và chưa chủ động, chưa bám sát tiến độ tổ chức thi hành án của Chấp hành viên để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo thực hiện; kết quả thi hành án của một số cơ quan, đơn vị đưa đảm bảo tiến độ chung của toàn tỉnh...
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác và đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo quý II, cũng như đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các đồng chí tham dự cuộc họp đã có ý kiến và thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Vũ Quang Hiện thay mặt lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong quý I. Đồng thời, nhấn mạnh trong quý II phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác của đơn vị. Đặc biệt là phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đã đề ra tại báo cáo quí I của Cục, nhất là, tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác tổ chức thi hành án, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Cũng tại Hội nghị đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp về việc tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp cho 02 đơn vị; Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 01 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể và 07 cá nhân; Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 đơn vị các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh.
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: