Sign In

Hội nghị triển khai văn bản, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án dân sự

03/03/2022

Hội nghị triển khai văn bản, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án dân sự
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-CTHADS ngày 25/02/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 03/3/2022 Cục THADS tổ chức Hội nghị triển khai văn bản, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án dân sự trong tỉnh. Hội nghị do ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS chủ trì, cùng với sự tham dự của hơn 60 công chức là lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các Phòng chuyên môn thuộc Cục; lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS huyện, thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS quán triệt Hội nghị nhằm mục đích đảm bảo thống nhất trong nhận thức và áp dụng các quy định của pháp luật, đặc biệt là các văn bản, quy định mới ban hành, trong việc tổ chức thi hành án và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự; đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác về những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành án và kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và một số Thông tư hướng dẫn thực hiện về thi hành án dân sự; trao đổi, thảo luận nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại đơn vị trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.
 
Tại Hội nghị, các công chức tham dự được nghe lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục triển khai các nội dung trọng tâm, các điểm mới, những nội dung cần lưu ý của các văn bản mới ban hành: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS về ủy thác trong thi hành án dân sự; (2) Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành; (3) Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; (4) Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; (5) Triển khai việc rút kinh nghiệm chung cho toàn tỉnh đối với những nội dung vi phạm, tội phạm xảy ra trong công tác THADS theo nội dung Kiến nghị số 12/KNVKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng cục THADS đã chỉ ra; những hạn chế, thiếu sót trong quá trình kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự; (6) Một số hạn chế thiếu sót, vi phạm về nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự tìm ẩn nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước...
Phần thảo luận, các công chức tham gia Hội nghị đã mạnh dạn, thẳng thắn kiến nghị, trao đổi, thảo luận đối với những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp đó, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Cục đã giải đáp, hướng dẫn cụ thể đối với từng nội dung kiến nghị, trao đổi của các công chức tham dự Hội nghị. Qua đó đã tháo gỡ được nhiều nội dung mà các Chi cục đang gặp khó khăn, vướng mắc.
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Vũ Quang Hiện yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố tiếp thu và triển khai lại cho các công chức vắng mặt tại Hội nghị hôm nay; các công chức tham dự Hội nghị tiếp thu và thực hiện tốt, hiệu quả trong thời gian tới đối với các văn bản mới được ban hành; phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
Nguyễn Ngọc Giàu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: