Sign In

Họp giao ban công tác tài chính kế toán năm 2022

30/06/2022

Họp giao ban công tác tài chính kế toán năm 2022
Sáng ngày 30/6/2022, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) Vũ Quang Hiện chủ trì tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm qua kết quả xét duyệt quyết toán năm 2021 và kết quả kiểm tra kế toán nghiệp vụ đối với đội ngũ kế toán các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, với sự tham dự của ông Bùi Văn Khanh - Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục; lãnh đạo, công chức Phòng Tài chính - Kế toán; lãnh đạo và kế toán các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố.
Tại cuộc họp, trên cơ sở kết quả kiểm tra, xét duyệt quyết toán năm 2021 và kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán thông qua tóm tắt những ưu điểm, hạn chế trong công tác tài chính kế toán tại các đơn vị.
Sau khi nghe trình bày những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc, cũng như các ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên dự họp. Cục trưởng Vũ Quang Hiện chia sẻ và ghi nhận những khó khăn, những đóng góp tích cực của đội ngũ kế toán trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình, giúp thủ trưởng đơn vị quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán đảm bảo chặt chẽ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyên môn vẫn còn tồn tại một số hạn chế, sai sót cần phải khắc phục, chấn chỉnh ngay.
Trên cơ sở đó, Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo và kế toán các Chi cục đặc biệt quan tâm công tác quản lý kho vật chứng phải đảm bảo chặt chẽ, an toàn; đối với tiền tạm thu từ năm 2010-2015 cần chỉ đạo rà soát tìm kiếm các vụ việc có địa chỉ cụ thể nhưng chưa có bản án của Tòa án thì tiến hành họp liên ngành để có hướng xử lý dứt điểm; quản lý chặt chẽ thu, chi tiền thi hành án và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác khác của ngành.
Mai Thùy Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: