Sign In

Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân - Cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

25/03/2022

Ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân - Cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính; công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, chiều ngày 24/3/2022, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Lễ ký kết do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Vũ Quang Hiện và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Huỳnh Hồng Việt đồng chủ trì. Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; đại diện lãnh đạo, công chức Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo, công chức Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh.
Tại Lễ ký kết, ông Trần Thanh Đồng - Phó trưởng Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát nhân dân - Cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Quy chế gồm 04 Chương, 16 Điều, quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc áp dụng; nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên. Đặc biệt, Quy chế đã đưa ra một số trường hợp cụ thể, trong đó quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên nhằm đảm bảo thực hiện tốt, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án cũng như công tác thi hành án dân sự, hành chính.  
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi nhằm thống nhất một số nội dung còn có quan điểm khác nhau. Sau khi đã thống nhất toàn bộ nội dung Quy chế, đại diện lãnh đạo 02 Ngành đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và và đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng khẳng định: Việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, hành chính giữa Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tuân thủ các quy định của pháp luật, của ngành cấp trên. Quy chế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác Thi hành án dân sự, hành chính, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Nhà nước và bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.                      
Văn phòng Cục THADS             

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: