Sign In

Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

11/08/2022

Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Sáng ngày 10/8/2022, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành cưỡng chế đối với ông Nguyễn Văn Tiên và các thành viên trong hộ ông Tiên là bà Đinh Thị Nước, ông Nguyễn Thanh Hiền, ông Nguyễn Thị Kim Ngọc, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và bà Nguyễn Loan Đình, địa chỉ: ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Theo nội dung bản án của Tòa án tuyên:
Công nhận ông Nguyễn Văn Huệ là người có quyền sử dụng đất đối với đất tranh chấp 1.880,5m2. Buộc ông Nguyễn Văn Tiên và các thành viên trong hộ ông Tiên là bà Đinh Thị Nước, anh Nguyễn Thanh Hiền, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và chị Nguyễn Loan Đình cùng liên đới nghĩa vụ giao trả cho ông Nguyễn Văn Huệ diện tích đất 1.880,5m2, loại đất cây lâu năm, thuộc 01 phần diện tích của thửa đất số 11, tờ bản đồ số 11, tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Tiên cấp ngày 30/10/2006. Diện tích đất buộc giao trả nêu trên nằm trong phạm vi các mốc giới M17, M6, M5, M4, M3, M2, M15, M18 và M17 trên Bản đồ trích đo và Sơ đồ mốc ngày 08/12/2017 của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp kèm theo bản án.
Ông Nguyễn Văn Huệ có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn Tiên giá trị cây trồng 4.360.000 đồng (Bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng) và tiền bơm cát 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng), tổng cộng là 28.360.000 đồng (Hai mươi tám triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng); ông Nguyễn Văn Huệ được quyền sở hữu toàn bộ số cây trồng và cát san lắp của ông Tiên có trên đất.
Về chi phí tố tụng: Buộc ông Nguyễn Văn Tiên và bà Đinh Thị Nước cùng liên đới nghĩa vụ nộp trả cho ông Huệ số tiền là 3.795.000 đồng (Ba triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng).”
Gia đình ông Nguyễn Văn Tiên, bà Đinh Thị Nước biết nội dung bản án, quyết định thi hành án về việc phải giao 1.880,5m2 đất và tài sản có trên đất cho ông Nguyễn Văn Huệ nhưng thể hiện thái độ không hợp tác, kiên quyết không đồng ý giao đất, cây trồng và cũng không ký tên vào các biên bản làm việc của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự. Đồng thời, gia đình ông Tiên, bà Nước đã cố tình thay đổi hiện trạng một phần thửa đất, trong đó có đào các ao nuôi ốc (nuôi trong vèo lót bạc) trên một phần diện tích đất phải chuyển giao cho người được thi hành án sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã thông báo cho tất cả thành viên trong gia đình ông Tiên, bà Nước phải có nghĩa vụ chuyển tài sản là toàn bộ ốc nuôi và các tài sản khác ra khỏi diện tích đất 1.880,5m2, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng thửa đất để chuyển giao cho người được thi hành án, nhưng gia đình ông Tiên, bà Nước vẫn không thực hiện. 
Ông Nguyễn Văn Huệ đã nộp trả cho ông Nguyễn Văn Tiên giá trị cây trồng 4.360.000 đồng (Bốn triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng) và tiền bơm cát 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng), tổng cộng là 28.360.000 đồng (Hai mươi tám triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng); ông Nguyễn Văn Huệ được quyền sở hữu toàn bộ số cây trồng và cát san lắp của ông Tiên có trên đất.
Ngày 27/3/2021 là ngày hết thời hạn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông báo cho tất cả thành viên trong gia đình ông Tiên, bà Nước tự nguyện chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất chuyển giao cho người được thi hành án, ngày 22/4/2021 Chấp hành viên đến nhà tống đạt quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với những người phải thi hành án trong gia đình ông Tiên, bà Nước, lúc này chỉ có ông Tiên, bà Nước ở nhà, nhưng ông, bà không đồng ý nhận văn bản. Chấp hành viên lập các thủ tục niêm yết quyết định cưỡng chế thì ông Nguyễn Văn Tiên xé ngay quyết định cưỡng chế trước sự chứng kiến của Chấp hành viên và đại diện UBND xã Phương Trà.
Do tình hình dịch bệnh Covid bùng phát và sau nhiều lần vận động ông Tiên và gia đình tự nguyện chấp hành bản án không thành. Ngày 10/8/2022, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thành công giao quyền sử dụng đất diện tích 1.880,5m2, loại đất cây lâu năm, thuộc 01 phần diện tích của thửa đất số 11, tờ bản đồ số 11, tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.
Huỳnh Thị Diễm Trinh

Các tin đã đưa ngày: