Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn Đồng Tháp

14/12/2016

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn Đồng Tháp
Sáng ngày 13/12/2016, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2017, với sự chủ trì của Cục trưởng Cục THADS Bùi Văn Tấn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh, Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo 12 Chi cục, cùng 50% Chấp hành viên và Thẩm tra viên các cơ quan THADS trong tỉnh.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác THADS năm 2016, triển khai kế hoạch công tác THADS năm 2017; dự thảo quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 đối với các đơn vị trực thuộc Cục.
Theo báo cáo, kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh năm 2016 tiếp tục có những chuyển biến tích cực với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ công chức THADS, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục giao hàng năm; tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan THADS trong tỉnh được củng cố, kiện toàn hơn giai đoạn trước và ngày càng có chất lượng hơn; công tác phối hợp liên ngành trong THADS tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả; năm qua đã thi hành xong rất nhiều bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân được thi hành án, thể hiện cụ thể ở kết quả thi hành xong về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2016 về việc đã giải quyết xong 13.041 việc/15.387 việc có điều kiện, đạt 84,75%, về tiền đã giải quyết xong hơn 349 tỷ đồng/779 tỷ đồng có điều kiện, đạt 44,9%, qua đó có những đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, cũng thẳng thắn nhìn nhận, nêu rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác THADS năm qua.
Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm 2016 được xác định cụ thể là có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các năm trước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục đạt được kết quả THADS bền vững, thực chất, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của các bên đương sự và tập trung xây dựng, nâng cao vị thế, hình ảnh của các cơ quan THADS đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, qua đó thấy được những kết quả như đề nghị Bộ Tư pháp công nhận và tặng Bằng khen 03 tập thể, 07 cá nhân; tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 04 cá nhân; tặng cờ thi đua ngành Tư pháp cho 01 tập thể; 06 tập thể lao động xuất sắc năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Công nhân tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015 và 05 tập thể, 08 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Thi hành án dân sự Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Quyết định tặng giấy khen cho 07 cá nhân trong đợt 1 cao điểm tập trung thi hành án; Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 16 tập thể và 191 cá nhân; Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 25 cá nhân và tặng giấy khen cho 59 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác năm 2016; Đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định và đề nghị khen thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp 03 tập thể; Tập thể lao động xuất sắc 07 tập thể; Lao động tiên tiến 01 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 03 tập thể và 05 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cơ sở 01 cá nhân.
Kịp thời triển khai và phát động phong trào thi đua để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của tỉnh Ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2017.
Tiếp đó, Hội nghị đã nghe một số ý kiến thảo luận của các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục và một số ngành hữu quan như: Viện Kiểm sát, Sở Tư pháp… đồng cảm, chia sẽ những khó khăn trong công tác THADS hiện nay và đưa ra những định hướng, giải pháp, tăng cường công tác phối hợp trong công tác nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao của từng ngành.
Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Bùi Văn Tấn đã thay mặt Ngành tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, hứa sẽ khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của ngành, đẩy mạnh tuyên truyền để đưa pháp luật vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo công chức phải chủ động ngay từ đầu, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương để xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2017./.
                                                                                                                      Dương Thị Ngọc Thật
                                                                                                                     Văn phòng Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: