Sign In

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm và làm việc tại Đồng Tháp

05/01/2017

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm và làm việc tại Đồng Tháp
Sáng ngày 04/01/2017, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự Đồng Tháp. Về phía tỉnh, có đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 9 huyện, thành phố đã tham gia buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp Bùi Văn Tấn báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 và quý 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh như: Theo báo cáo, toàn tỉnh đã thi hành xong 13.041 việc/15.387 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 84,75%, làm giảm 152 việc = 6,08% trên số có điều kiện chuyển kỳ sau, về giá trị đã thi hành hơn 349 tỷ đồng/779 tỷ đồng có điều kiện, đạt 44,9% và làm giảm 337 tỷ đồng = 43,99% trên số có điều kiện chuyển kỳ sau; giải quyết xong 90/91 đơn thư khiếu nại, đạt 98,9%; cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục và các Chi cục cơ bản kiện toàn. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như: Tỷ lệ giảm việc, giảm tiền trên số có điều kiện của một vài đơn vị không đạt; công tác quản lý, chỉ đạo của một số đơn vị chưa sâu sát, kiên quyết; năng lực, ý thức trách nhiệm của một số công chức còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu... Đồng thời, dự báo năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cơ quan THADS phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn và có lộ trình công việc cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Bùi Văn Tấn báo cáo kết quả công tác THADS năm 2016 và phương hướng năm 2017
Tiếp đó, lãnh đạo Cục, cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cũng đã nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn và đã có nhiều ý kiến, cũng như kiến nghị với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng thời, các khó khăn khác như lực lượng công chức của ngành thi hành án dân sự còn quá mỏng, khó khăn trong việc xác định tài sản là của hộ gia đình… cũng được Cục THADS Đồng Tháp báo cáo với Đoàn công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc
Qua các vấn đề đưa ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành nhận định công tác thi hành án dân sự ở địa phương đã được triển khai toàn diện và bài bản ngay từ đầu năm, công tác tổ chức cán bộ cơ bản được kiện toàn, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tổng cục trong thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành; bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cũng như tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương. Tổng cục trưởng cũng đánh giá cao về những kết quả mà các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đạt được trong năm 2016. Tuy nhiên, các cơ quan thi hành án dân sự cần phân loại án chính xác để nâng cao kết quả giải quyết; tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, lưu ý các án tín dụng ngân hàng, án phức tạp kéo dài; đặt biệt là triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là về thu chi tiền thi hành án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ có mang tính kế thừa cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự...

Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành
Sau khi nghe các đồng chí dự buổi làm việc trao đổi, đánh giá, Bộ trưởng Lê Thành Long đã có đánh giá khá cao về kết quả công tác thi hành án dân sự của tỉnh và yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tiếp tục phát huy để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2017, cố gắng tổ chức và điều hành tốt nguồn nhân lực hiện có; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương…
Thay mặt địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan ghi nhận và hứa sẽ quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho công tác thi hành án dân sự để các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đoàn kết, quyết tâm hơn nữa trong cách làm, cách suy nghĩ với phương châm “mới mẽ trong cách nghĩ - sáng tạo trong cách làm - nhịp nhàng trong phối hợp”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan
Trên cơ sở đó, Cục trưởng Bùi Văn Tấn đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Đoàn công tác, của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, có lời hứa quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành, đặc biệt là toàn tỉnh phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao trong năm 2017.

                                                                                                                           Ngọc Thật
                                                                                                                  Văn phòng Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: