Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm của Bộ Tư pháp

20/10/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm của Bộ Tư pháp
Ngày 19/10/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch số 990/KH-CTHADS ngày 13/10/2023 của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp. Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán, và công chức làm công tác Văn phòng các cơ quan THADS trong tỉnh. Ông Vũ Quang Hiện, Cục trưởng dự chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh để bảo đảm thực hiện thống nhất chung trong hệ thống THADS theo Thông tư số 04/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực từ ngày 01/10/2023, thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung buổi tập huấn; tích cực học hỏi, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ THADS để được các báo cáo viên giải đáp và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác đơn vị. Đồng thời, rút kinh nghiệm chung qua kết quả xét duyệt quyết toán NSNN năm 2022, kiểm tra kế toán nghiệp vụ và kiểm tra công tác THADS năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc. Nhằm hạn chế, sai phạm trong tổ chức thực hiện kế toán NSNN, kế toán nghiệp vụ và nghiệp vụ tổ chức THADS; tránh trường hợp những hạn chế, sai phạm lặp đi, lặp lại chưa được khắc phục dứt điểm. Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hành vi tham nhũng, tiêu cực của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS với tin thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.
Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên tập trung thông tin về những điểm mới, các nội dung cơ bản trong Thông tư số 04/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp; lưu ý một số nội dung về sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án; nghiệp vụ kế toán thi hành án và công tác quản lý, sử dụng sổ sách về thi hành án. Đồng thời, thông qua 02 chuyên đề về: (1) Những hạn chế, sai phạm qua công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán NSNN năm 2022 và kiểm tra kế toán nghiệp vụ tại các đơn vị dự toán trực thuộc; (2) Rút kinh nghiệm chung qua kết quả tự kiểm tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện công tác THADS và kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân các cấp năm 2023 và tại Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động số 87-CT/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Hội nghị cũng dành thời gian để các đồng chí dự hội nghị trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc với các học viên trong quá trình triển khai thực hiện trong thực tiễn tại địa phương từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về THADS.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Cục trưởng Cục THADS Vũ Quang Hiện đề nghị các công chức tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 04/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắt kịp thời thông tin, phản hồi, kiến nghị về Cục THADS để trao đổi, tháo gỡ và kiến nghi cơ quan có thẩm quyền xử ký theo quy định. Đồng thời, đề nghị các quan THADS trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS, của Cục THADS về triển khai công tác THADS năm 2024 và các ý kiến kết luận tại hội nghị giao ban về đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023.
 
                                       Phan Thanh Việt - Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: