Sign In

GƯƠNG SÁNG ĐIỂN HÌNH

06/07/2020

      Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 74 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Tập thể Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Pa đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt thành tích thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác THADS do ngành, cấp trên giao, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
      Krông Pa là huyện có địa giới hành chính cách xa trung tâm tỉnh và các huyện trong tỉnh, địa bàn rộng, địa hình chia cắt với nhiều huyện, giao thông chưa phát triển, nền kinh tế chủ yếu là nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất còn phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên, các hiện tượng biến đối khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của người dân trên địa bàn. Là huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao (chiếm gần 70%), đa số đời sống khó khăn, còn nhiều phong tục lạc hậu, trình độ hiểu biết về pháp luật còn hạn chế những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án trên địa bàn.
      Công tác THADS luôn được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp tích cực của các ban ngành, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, công tác này cũng gặp không ít khó khăn do chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngày một cao, lượng án thụ lý tăng, các vụ việc thi hành án phát sinh nhiều, tính chất phức tạp. Do đó, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ là rất quan trọng, cần thiết nên lãnh đạo Chi cục THADS đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Ngay từ đầu năm, đơn vị tổ chức đăng ký và phát động các phong trào thi đua đối với 100% CBCC người lao động. Nội dung thi đua gắn với thực hiện kế hoạch công tác và các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao như: tập trung rà soát, kiểm tra, phân loại đối với 100% số án phải thi hành; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án; tập trung chỉ đạo, tập trung khắc phục những sai sót vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ THADS; giải quyết kịp thời các đề nghị, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án của các cán bộ công chức, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo...
      Công tác THADS có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2020 (6 tháng, đạt 62,89% vượt 2,89% về việc và 46,01% vượt 18,01% về giá trị; 9 tháng đạt 71,66%, vượt 1,66% về việc và 58,37%, vượt 28,37% về giá trị, 9 tháng không có đơn thư khiếu nại, tố cáo). Kết quả bình xét thi đua, là tập thể đơn vị được Cục THADS tỉnh tặng giấy khen và 03 cá nhân về thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Với những kết quả đạt được, 9 tháng đầu năm Chi cục tiếp tục đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh khen thưởng đối với tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc.
      Để đạt được những thành tích như trên đó là kết quả của sự đồng lòng, đoàn kết và sự phối hợp nhịp nhàng của cán bộ công chức và các bộ phận. Đó còn là vai trò hết sức quan trọng của người đứng đầu đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân đồng thời phát huy vai trò nêu gương, tinh thần dân chủ trong cơ quan, đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, chú trọng xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, luôn tận tâm, tận tụy với công việc, luôn có cách nghĩ và cách làm sáng tạo, hiệu quả như: đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tổ chức thi hành án, tổ chức cán bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn cơ quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo thông suốt, thống nhất. Tập trung xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể để đảm bảo thể chất và tinh thần cho cán bộ công chức.
      Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới Chi cục THADS huyện Krông Pa sẽ phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020./.


Theo Trương Thị Nga

Các tin đã đưa ngày: