Sign In

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku tích cực, nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn

14/06/2021

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku tích cực, nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn
      Pleiku là thành phố lớn thứ hai tại Tây Nguyên về diện tích lõi đô thị và quy mô dân số với diện tích tự nhiên 260,77km2 và dân số khoảng hơn 254 nghìn người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 15%. Đây cũng là đô thị quan trọng nhất của vùng Bắc Tây nguyên và là một trong 22 đô thị loại 1 của Việt Nam. Pleiku được chia thành 22 đơn vị hành chính cấp xã ( 14 phường và 8 xã), với địa bàn tương đối rộng, trình độ dân trí không đồng đều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án dân sự.
      Những năm vừa qua, với nỗ lực vượt khó, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku đã xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Tập thể đơn vị luôn phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, hội đoàn thể ngày càng vững mạnh. Kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng nâng cao. Việc tổ chức triển khai kế hoạch công tác hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình đơn vị. Áp dụng các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới, gắn liền với việc đổi mới, cải tiến phương thức làm việc và cải cách hành chính, công vụ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động tích cự, sáng tạo, tận tụy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của từng Chấp hành viên, cán bộ công chức đơn vị.
      Để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được các chỉ tiêu do cấp trên giao, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku tập trung thực hiện các giải pháp: Thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân trong công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Pleiku trong việc tổ chức thi hành cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc lớn, có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, cơ quan Thi hành án dân sự và các đơn vị khác. Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án. Tập trung việc xử lý, giải quyết hồ sơ thi hành các vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng, đẩy nhanh việc xử lý tài sản bảo đảm, thế chấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo, tổ chức thi hành án tại đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đúng các thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ảnh của công dân, không để xảy ra tình trạng bức xúc, khiếu nại, tố cáo kéo dài tại đơn vị. Ngoài ra, thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm, khích lệ động viên cán bộ công chức, người lao động yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề. Từ đó, từng đồng chí đã tích cực, chủ động, vượt khó, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
      Trong thời gian tới, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ngành cấp trên, tập thể đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku sẽ tích cực  nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm. Tích cực tham gia và phát động các phong trào thi đua tại đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của đơn vị./.


Theo Chi Cục Pleiku

Các tin đã đưa ngày: