Sign In

Chư Sê: Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022

05/01/2022

Chiều ngày 31/12/2021, tại Hội trường B – UBND huyện Chư Sê, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Rmah H’Bé Nét - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tòa án nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.
               
Hình ảnh tại buổi hội nghị.
 
Đồng chí Lê Văn Định - Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đã thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021 là năm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng nông sản giảm, một số người phải thi hành án bỏ đi khỏi địa phương...Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện. Sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự năm 2021 mặc dù kết quả thi hành án đạt được chưa cao nhưng đã thể hiện sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp trên địa bàn thể hiện kết quả sau:
- Trong năm 2021 Chi cục đã báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo THADS huyện chỉ đạo vụ việc phức tạp khó thi hành, vụ án có giá trị tiền phải thi hành lớn, vụ việc thi hành liên quan đến án tín dụng ngân hàng với tổng số vụ việc phải tổ chức cưỡng chế là 68 vụ. (Trong đó: khấu trừ thu nhập 01 vụ, cưỡng chế kê biên tài sản: 36 vụ, cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá: 31 vụ). Cưỡng chế thành công là 67 vụ (Trong đó 11 vụ có huy động lực lượng bảo vệ cưỡng chế), các vụ việc cưỡng chế đều tuân thủ theo quy định pháp luật; 01 vụ cưỡng chế không thành công (Vụ Võ Lực vì lý do không xác định được ranh giới đất).
Tại Hội nghị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện cũng đã báo cáo vụ ông Phạm Sông Hương mua tài sản trúng đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Bình đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận; vụ bà Lê Thị Chinh, qua xác minh thì thấy rằng quyền sử dụng đất theo hiện trạng thực tế đang quản lý, sử dụng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có sự khác nhau về hình thể, có chỗ chồng  lấn để Ban Chỉ đạo cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để việc kê biên quyền sử dụng đất được thực hiện đúng pháp luật.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Rmah H’Bé Nét đánh giá cao kết quả thực hiện trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính, sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và sự nỗ lực cố gắng của Chi cục thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong năm 2022, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục phát huy công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; tăng công tác phối hợp giữa các phòng, ban với Chi cục thi hành án dân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các vụ việc cưỡng chế kê biên tài sản nhằm giúp Chi cục tổ chức thi hành án đạt chỉ tiêu cấp trên giao; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2022 cụ thể, khoa học sát tình hình thực tế, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2022 nhằm góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Tác giả ảnh: Trần Văn Sơn, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê.
Theo Chi cục THADS huyện Chư Sê

Các tin đã đưa ngày: