Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ SÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

15/12/2022

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ SÊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
Chiều ngày 07/12/20221, tại Hội trường B – UBND huyện Chư Sê, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Rmah H’Bé Nét - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; đại diện các phòng ban chuyên môn là thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự; phóng viên Đài phát thanh – truyền hình huyện đến dự và đưa tin.
Đồng chí Lê Văn Định - Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đã thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai hoạt động năm 2023. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã tập trung chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2022, cùng với sự nỗ lực của các công chức Chi cục Thi hành án dân sự, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn của huyện, kết quả thi hành án dân sự năm 2022 như sau:
- 100% việc thi hành án chủ động và theo đơn yêu cầu được đưa ra thi hành; phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện chính xác, khách quan, trung thực;
- Về việc: Tổng số việc thụ lý là 1.490 việc, năm trước chuyển sang 847 việc, thụ lý mới 643 việc; ủy thác 03 việc;  tổng số phải thi hành 1.487 việc; số việc có điều kiện 874 việc; số đã giải quyết xong 722 việc; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện (722/874việc) đạt 82,61%; số chuyển kỳ sau 765 việc;
- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 200.067.979.000 đồng, năm trước chuyển sang 133.076.455.000 đồng, thụ lý mới 66.991.524.000 đồng; số ủy thác   1.643.572.000 đồng, tổng số phải thi hành 198.423.907.000 đồng, số có điều kiện thi hành 89.375.404.000 đồng; số đã giải quyết xong 50.207.391.000 đồng; tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện (50.207.391.000 đồng/89.375.404.000 đồng) đạt 56.18% (vượt 15,08% so với chỉ tiêu được giao); số chuyển kỳ sau 148.216.516.000 đồng.
Để đạt được kết quả trên, trong năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022), Chi cục đã tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản 47 vụ, (Trong đó 02 vụ có huy động lực lượng bảo vệ cưỡng chế).
Tại Hội nghị, Chi cục Thi hành án dân sự huyện cũng đã báo cáo một số vụ việc gặp khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá hoặc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án để Ban Chỉ đạo thảo luận và cho ý kiến tháo gỡ giúp Chi cục thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Rmah H’Bé Nét đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác thi hành án dân sự đã vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2022. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và sự nỗ lực cố gắng của Chi cục thi hành án dân sự. Trong năm 2023, đồng chí yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự cần tiếp tục phát huy công tác tham mưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các vụ việc cưỡng chế kê biên tài sản; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2023 cụ thể, khoa học, sát tình hình thực tế địa phương, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2023 nhằm góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Tiếp thu chỉ đạo của đồng chỉ Chủ tịch UBND huyện và ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, thay mặt tập thể Chi cục THADS đồng chí Lê Văn Định cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Rmah H’Bé Nét, sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn và hứa sẽ làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, Ban chỉ đạo THADS trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trên địa bàn; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của địa phương.


Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Sê

Các tin đã đưa ngày: