Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị 9 tháng năm 2022

13/07/2022

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị 9 tháng năm 2022
Sáng ngày 01/7/2022, đồng chí Trịnh Văn Sang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phú Thiện chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện Phú Thiện, đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện.
Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 30/6/2022, Chi cục THADS huyện Phú Thiện đã thụ lý 495 việc tương đương 13.870.557.000 đồng, trong đó: Năm trước chuyển sang 261 việc trương đương 9.825.250.000 đồng, thụ lý mới 234 việc tương đương 4.045.307.000 đồng (tăng 54 việc, giảm 1.773.706.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021). Số thi hành xong và đình chỉ là 236 việc tương đương 4.280.079.000 đồng (tăng 75 việc và 1.755.037.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ 63,78% về việc và 40,63% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành (tăng 10,11% về việc và 12,95% về tiền so với cùng kỳ năm 2021).
Ban Chỉ đạo THADS huyện xác định 3 tháng cuối năm tập trung một số nhiệm vụ chính như: Tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm của Ngành Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai giao năm 2022; Ban Chi đạo Thi hành án dân sự tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Thi hành án dân sự. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, chủ động tìm các giải pháp chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án giao tài sản cho người trúng đấu giá, những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện) rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành án dân sự một cách toàn diện, khách quan, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự; UBND các xã, thị trấn cần phối hợp tốt hơn nữa với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ chấp hành tốt nghĩa vụ nộp tiền phạt (hình phạt chính và hình phạt bổ sung) theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho Chi cục; nội dung cung cấp thông tin phải bảo đảm chính xác, đúng quy định của pháp luật.
Tại hội nghị, các ý kiến nêu những khó khăn trong hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện như: các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác nên việc nghiên cứu, đề xuất Ban chỉ đạo hoặc phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong công tác Thi hành án dân sự có mặt còn hạn chế nhất định; việc cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án của Văn phòng đăng ký đất đai chưa kịp thời.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai ghi nhận kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của Chi cục, đồng thời yêu cầu Chi cục trưởng, các Chấp hành viên, công chức khác cần nổ lực, phấn đấu hơn nữa để 3 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu ngành giao.  
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Sang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện ghi nhận kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Thi hành án huyện, cũng như sự phối hợp rất tốt giữa Chi cục với các cơ quan thành viên trong Ban chỉ đạo; cần phát huy, tăng cường hơn nữa trong phối kết hợp để chất lượng thi hành án đạt tốt hơn, số vụ việc được giải quyết nhiều hơn. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Chi cục cần nổ lực hơn nữa để 3 tháng cuối năm hoàn thành và vượt kế hoạch đã giao./.
 


Theo Ksor Kun

Các tin đã đưa ngày: