Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

05/02/2024

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Sáng ngày 02/02/2024, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024, chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng và đồng chí Phan Đình Hưng, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động.
           Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cơ quan; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2023; Báo cáo thu, chi tài chính ngân sách cơ quan, tài chính công đoàn và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.
                                 

Sau khi được nghe các dự thảo Báo cáo, toàn thể công chức, người lao động đã tích cực tham gia thảo luận, đưa ra các ý kiến để hoàn thiện các Báo cáo cũng như đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Ngoài ra, tại Hội nghị, công chức, người lao động còn được thông tin các nội dung liên quan đến chế độ ốm đau, bảo hiểm xã hội, hưu trí, xăng xe,….

            


            

          Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn kêu gọi toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, yếu kém để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024./.

Tác giả ảnh: Trần Nguyễn Lệ Ngân
Theo BCH Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: