Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH NĂM 2019

13/12/2018

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH NĂM 2019
      Thực hiện Công văn số số 4043/TCTHADS-VP ngày 30/10/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2019 và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 3588/VP-NC ngày 30/11/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh. 
      Ngày 07/12/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính gắn với triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019.
 
 
      Thành phần mời dự có: đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành chức năng thuộc tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp về THADS; Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo THADS cấp huyện; các phóng viên Báo Gia Lai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh dự và đưa tin;
      Thành phần triệu tập Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, Chấp hành viên; Chi cục THADS cấp huyện triệu tập Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.
 
 
      Hội nghị đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo Cục báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ THADS và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác năm 2019. Nghe 04 tham luận của các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trại Giam Gia Trung và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tham luận về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, hành chính; 03 tham luận của Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
      Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về THADS, hành chính năm 2019, đồng thời yêu cầu tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện chủ động thường xuyên báo cáo Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS và tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện về công tác THADS trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức Hệ thống cơ quan THADS tỉnh Gia Lai, nhất là đội ngũ Chấp hành viên mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó, đồng thời tích cực thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.
 
 
      Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành đã điều kiện cho hoạt động thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đạt hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm vừa qua và xin hứa phát huy những kết quả đạt được trong năm qua đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cùng toàn thể đội ngũ công chức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ  chính trị được giao trong năm 2019.

Tác giả ảnh: BảoNV
Theo Nguyễn Thị Huyền

Các tin đã đưa ngày: