Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

07/01/2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
      Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện Văn bản số 166/CĐVC ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Ngày 28/12/2019, Cục trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.
      Tại Hội nghị, thông qua và thảo luận những nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019; bàn bạc, giải quyết các vấn đề về chế độ chính sách đối với công chức; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018; chương trình công tác thi đua năm 2019; báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan,tham gia xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quán triệt và làm theo quy chế, thực hiện chế độ công khai minh bạch về thu chi tài chính, dân chủ trong bàn bạc trao đổi quyết định mọi vấn đề có liên quan đến cán bộ, công chức và người lao động trong năm 2018. Hội nghị cũng đã bàn bạc việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức cơ quan; góp ý việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Thông qua Báo cáo công khai tài chính ngân sách và tài chính Công đoàn năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018...
 

      Hội nghị đã tiến hành phát động thi đua năm 2019 đến từng cán bộ, công chức, người lao động  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho 4 đ/c: Nguyễn Quốc Tùng, Phan Đình Hưng, Huỳnh Thị Tuyết Hương, Nguyễn Sơn và thông qua Nghị quyết Hội nghị.
      Hội nghị cũng đã tiến hành bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2019 – 2020, gồm 3 thành viên: Ngô Xuân Sơn, Trần Thị Quỳnh Phương và Trần Thị Lan Anh; đồng chí Ngô Xuân Sơn, Phó trưởng Phòng KTGQKNTC tái cử chức vụ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.
      Hội nghị kêu gọi toàn thể đoàn viên phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019; thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng những ngày lễ lớn năm 2019, từng cá nhân và tập thể phấn đấu đạt được những thành tích cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.


Theo Nguyễn Thành Long

Các tin đã đưa ngày: