Sign In

ĐỒNG CHÍ ĐÀO TRỌNG GIÁP-CỤC TRƯỞNG CỤC THADS TỈNH TỔ CHƯC TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

14/12/2018

      Thực hiện Quyết định số 616/QĐ-CTHADS ngày 04/6/2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về ban hành Quy chế tiếp công dân.
      Theo đó, chiều ngày 10/12/2018 đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì tiếp dân theo Quy chế để nghe công dân phản ánh, kiến nghị về các nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự. 

 
      Trong buổi chiều, đã có 04 lượt công dân (Bà Đinh Thị Bích Lợi, Trần Thị Hiền, Lê Thị Lập, Phùng Thị Kim Oanh) đến phản ánh, kiến nghị Cục Thi hành án dân sự giải quyết công tác thi hành án dân sự. Mặc dù đây là các vụ việc công dân phản ánh, kiến nghị và Cục đã giải quyết xong theo trình tự, thủ tục quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo song đồng chí Đào Trọng Giáp vẫn kiên nhẫn lắng nghe công dân trình bày và tiếp tục giải thích, hướng dẫn và động viên, thuyết phục để công dân hiểu rõ những quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.


Theo Nguyễn Thị Huyền

Các tin đã đưa ngày: