Sign In

CỤC THADS TỈNH GIA LAI CHỈ ĐẠO CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PRÔNG THI HÀNH CÁC VỤ VIỆC CÓ GIÁ TRỊ LỚN, LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

01/03/2019

CỤC THADS TỈNH GIA LAI CHỈ ĐẠO CHI CỤC THADS HUYỆN CHƯ PRÔNG THI HÀNH CÁC VỤ VIỆC CÓ GIÁ TRỊ LỚN, LIÊN QUAN ĐẾN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
      Chiều ngày 26/02/2019, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông. Đoàn công tác Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai do đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông về việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự; đôn đốc Chi cục hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ  được giao năm 2019.
      Sau khi nghe đồng chí Đặng Văn Việt – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chư Prông báo cáo kết quả thi hành án 4 tháng đầu năm 2019, các vụ việc phải thi hành có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành tại đơn vị.
      Các đồng chí trong Đoàn tham gia ý kiến thảo luận, nêu các biện pháp tháo gỡ cho Chi cục và đề nghị Chi cục tập trung thi hành các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hang và các việc chủ động thu cho Ngân sách nhà nước để năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu Cục giao.
      Kết thúc buổi làm việc đồng chí Đào Trọng Giáp kết luận chỉ đạo Chi cục huyện Chư Prông hoàn thành các chỉ tiêu Cục giao năm 2019 cụ thể:
      Thứ nhất. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tự học hỏi nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật văn bản mới để áp dụng, chấp hành kỷ luật công vụ nghiêm. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành từng tháng cụ thể và báo cáo kết quả, tiến độ về Văn phòng Cục theo dõi.
      Thứ hai. Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, đồng thời làm tốt công tác phối hợp các ngành liên quan, sớm giải quyết những vướng mắc phát sinh khi thi hành các vụ việc.
      Thứ ba. Làm tốt công tác rà soát, phân loại án để xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành; Cần tập trung mọi nguồn lực, sử dụng đồng bộ các biện pháp để thi hành nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng và thu cho Ngân sách nhà nước.
      Thứ tư. Tham mưu Ban chỉ đạo THADS huyện hoạt đọng có hiệu quả. Trong tổ chức thi hành án có phát sinh khó khăn vướng mắc phải báo cáo, Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, BCĐ Thi hành án dân sự huyện để phối hợp và thống nhất hướng xử lý dứt điểm.
      Thứ năm. Crú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp kéo dài.
      Cuối buổi làm việc đồng chí Cục trưởng chúc tập thể lãnh đạo, công chức người lao động của Chi cục sức khỏe-hạnh phúc, đoàn kết-thống nhất và hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2019./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: