Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC BUỔI GIAO BAN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ THAM DỰ BUỔI GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

29/01/2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC  BUỔI GIAO BAN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ THAM DỰ BUỔI GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      Thực hiện Quy chế làm việc của CụcThi hành án dân sự tỉnh (THADS) tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 67/KH-CTHADS ngày 16/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 3 tháng đầu năm 2019. Sáng ngày 25/01/2019, đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng đã chủ trì buổi giao ban với Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính thuộc Cục và tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS cấp huyện để tập trung đánh giá sâu sát tình hình, nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2019 của Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2019.
      Nghe đồng chí Phan Đình Hưng-Phó Cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác THADS 3 tháng đầu năm, phương hướng 9 tháng cuối năm 2019; thông báo quán triệt toàn văn Phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2019 được Bộ Tư pháp tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 15/11/2018.
      Trong phần thảo luận, các Chi cục THADS cấp huyện đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ THADS, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; phát biểu kinh nghiệm của đơn vị đạt tỷ lệ cao trong 3 tháng đầu năm và những nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp về tiền. Ý kiến giải đáp của Phòng Nghiệp vụ, Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng Tổ chức cán bộ. Ý kiến chỉ đạo, thông báo của các Phó Cục trưởng. Đồng chí Đào Trọng Giáp đã kết luận và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 9 tháng cuối năm 2019 đó là:
      + Tăng cường công tác rà soát, phân loại án có điều kiện để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong nội bộ nhằm kịp thời phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
      + Chi cục trưởng thường xuyên đối thoại, tiếp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân và có giải pháp giải quyết triệt để, đến cùng từng vụ việc, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.
      + Chủ động công tác tham mưu, phối hợp Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác THADS, góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019.
      Buổi chiều cùng ngày, tham dự buổi giao ban trực tuyến với Tổng cục về công tác THADS quý I/2019. Trên cơ sở kết luận của đồng chí Mai Lương Khôi-Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Đào Trọng Giáp chỉ đạo, quán triệt và yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng chỉ đạo, chuẩn bị tốt việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho toàn thể công chức, người lao động đơn vị; đảm bảo an toàn trụ sở, an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết án. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đối với công tác giải quyết án khi phát sinh khó khăn, phức tạp, án có giá trị lớn.

Các tin đã đưa ngày: