Sign In

Lãnh đạo Cục làm việc với Chi cục thads huyện Chư sê

09/03/2020

Lãnh đạo Cục làm việc với Chi cục thads huyện Chư sê
      Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2020. Chiều ngày 03/3/2020, Đoàn công tác của Cục THADS tỉnh đã tiến hành làm việc tại Chi cục THADS huyện Chư Sê.
      Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Chi cục trưởng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án các vụ việc; báo cáo cụ thể của từng đồng chí Chấp hành viên đối với các vụ việc đang trực tiếp tổ chức thi hành án và ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Đình Hưng – Phó cục trưởng được giao phụ trách Chi cục, đồng chí Cục trưởng kết luận và chỉ đạo:
      Chi cục THADS huyện Chư Sê là một trong những địa bàn có số lượng án lớn thuộc tốp đầu của Tỉnh và có nhiều vụ việc có khó khăn, phức tạp vướng mắc về quy định pháp luật cũng như quan điểm khác nhau giữa các cơ quan. Do đó, để lãnh đạo Chi cục hoàn thành đạt và vượt chỉ tiệu, nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục và Cục giao cho, yêu cầu trước hết tập thể lãnh đạo Chi cục cần phải tập trung đoàn kết, thống nhất; đồng chí Chi cục trưởng cần tiếp tục bám sát, tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc và chỉ đạo Chấp hành viên kịp thời giải quyết án đúng quy định, đạt hiệu quả; các đồng chí Chấp hành viên cần tích cực hơn nữa trong việc giải quyết án, rà soát, phân loại và hoàn thiện các hồ sơ thi hành án không để vi phạm trình tự thủ tục pháp luật quy định, đối với các vụ việc có khó khăn phức tạp thì cần kịp thời báo cáo Chi cục trưởng, tranh thủ vai trò của Ban Chỉ đạo THADS trong hoạt động tổ chức thi hành án.
      Đồng chí Phó cục trưởng phụ trách đơn vị cần tiếp tục bám sát, đôn đốc Chi cục trong việc giải quyết án, nhất là các vụ việc phức tạp, giá trị thi hành lớn.
      Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục để hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc mà Chi cục đã báo cáo.
      Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Chi cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Cục trưởng, đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị đã tổ chức buổi làm việc hiệu quả, chắc chắn sẽ giúp cho đơn vị có nhiều chuyển biến về nhận thức và xin hứa sẽ cố gắng hết sức cùng với tập thể lãnh đạo Chi cục phấn đấu, lãnh đạo đơn vị hoàn thoàn chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.


Theo Ngô Xuân Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: