Sign In

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

15/05/2024

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-ĐĐBQH ngày 11/3/2024 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về việc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023. Ngày 14/5/2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương do bà Nguyễn Thị Việt Nga – Tỉnh uỷ viên - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh HD làm Trưởng đoàn với sự tham gia của các đồng chí đại diện cho các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh (Công an; Toà án; Viện kiểm sát; Ngân hàng nhà nước- CN HD; Sở TN & MT; Văn phòng ĐKĐĐ…).
Làm việc với Đoàn, về phía Cục THADS tỉnh có đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Đoàn Đình Chiến và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện cẩm Giàng, Kim Thành và Thanh Miện.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Đoàn Đình Chiến – Phó Cục trưởng đã trình bày Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023.
Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, từ năm 2020- 2023, số việc, số tiền phải thi hành án trong tỉnh đều tăng qua các năm. Đặc biệt, năm 2023, số việc phải giải quyết tăng 19,27% và số tiền tăng 147,46% so với năm 2022. Riêng trong năm 2023, toàn ngành có tổng số 11.327 việc phải thi hành, đã thi hành xong 8.058 việc. Tỷ lệ giải quyết đạt 84,41%, tăng 7,27%, vượt 1,81% chỉ tiêu Tổng Cục Thi hành án dân sự giao cả năm. Tổng số tiền phải thi hành hơn 5.234 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.747 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hơn 1.551 tỷ đồng, tỷ lệ giải quyết đạt 56,47%, tăng 37,16%, vượt 10,87% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Trong giai đoạn 2020-2023, cơ quan thi hành án đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án với 247 trường hợp, các cuộc cưỡng chế đều thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn, được dư luận, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm cho các bản án, quyết định được nghiêm chỉnh thi hành trên thực tế, góp phần thực hiện chức năng quản lý xã hội của Nhà nước thông qua cưỡng chế thi hành án dân sự.
Tại buổi làm việc, cơ quan thi hành án đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án như khối lượng vụ việc thi hành án ngày càng nhiều, tính chất phức tạp; việc bán đấu giá tài sản kê biên còn bất cập, nhiều vụ phải giảm giá, bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; trang thiết bị phục vụ cho công tác thi hành án còn thiếu, một số Chi Cục Thi hành án cấp huyện chưa có kho vật chứng… Cơ quan thi hành án đề nghị Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự, xác định rõ ràng về quyền hạn của chấp hành viên, tạo hành lang pháp lý cho chấp hành viên trong thực thi công vụ. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động thi hành án trên địa bàn. Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thủ tục về đất, sớm khởi công xây dựng trụ sở Chi Cục Thi hành án dân sự cấp huyện…
 
 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã ghi nhận những kết quả trong công tác thi hành án của tỉnh; đồng thời tiếp thu phản ánh, kiến nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đại biểu tại buổi giám sát.
 
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác THADS, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của công chức THADS đến Quốc hội và kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, góp phần đưa công tác THADS nói chung và công tác THADS của tỉnh Hải Dương nói riêng ngày càng phát triển, vững mạnh.
Lê Thị Việt Hoa, Phó Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Hải Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: