Sign In

Tự nguyện giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

13/09/2022

Tự nguyện giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.
       Theo Bản án số 06/2016/DSST ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện  An Lão, thành phố Hải Phòng; Bản án số 11/2017/DSPT ngày 21/6/2017; Quyết định sửa chữa bổ sung bản án phúc thẩm số 1139/2017/QĐ-SCBSBA ngày 10/7/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng với nội dung ông Bùi Văn Nhân và vợ là bà Trần Thị Hoa địa chỉ Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng phải trả cho ông Trần Văn Nhanh và vợ là bà Nguyễn Thị Huề; địa chỉ: Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng số tiền nợ gốc là 860.000.000đ và lãi suất chậm thi hành án. Sau khi ông Trần Văn Nhanh và vợ là bà Nguyễn Thị Huề có đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão đã ban hành quyết định thi hành theo đơn yêu cầu số 57/QĐ-CCTHADS ngày 10/10/2017. Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên nhận thấy vụ việc trên rất phức tạp, hai bên đương sự không thỏa thuận được việc thi hành án.  Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động  thuyết phục nhiều lần nhưng ông Nhân, bà Hoa vẫn cố tình không tự nguyện thi hành tìm mọi cách chây ỳ, chống đối khóa cửa bỏ đi khỏi địa phương. Chấp hành viên buộc phải ra quyết định Cưỡng chế thi hành án để  ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá, hạ  giá đến lần thứ tám thì có người mua trúng đấu giá. Sau khi có kết quả đấu giá và có người mua trúng đấu giá, qua nhiều lần vận động, thuyết phục người phải thi hành án đã hiểu và trực tiếp đến cơ quan thi hành án đề nghị được tự nguyện di chuyển đồ dùng sinh hoạt  ra khỏi nhà để bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Ngày 08/9/2022, Chi cục THADS huyện An Lão đã phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện cùng chính quyền địa phương xã Thái Sơn tiến hành bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Quá trình tổ chức giao tài sản đảm bảo an toàn tuyệt đối tuân thủ  theo đúng quy định của pháp luật .

          

       Qua vụ việc trên tập thể cán bộ công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão rút ra bài học kinh nghiệm “Việc vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án”  luôn giữ vai trò quan trọng quyết định đến thành công trong hoạt động thi hành án dân sự góp phần nâng cao kết quả công tác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão năm 2022./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: