Sign In

Chi cục THADS Hương Khê: TB về việc giao khoán tháo dỡ, di dời, bảo quản tài sản thi hành án của ông Phương, bà Phúc ở xóm Tân Phú, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. (25/10/2021)

Chi cục THADS Hương Khê: TB số 34/TB-CCTHADS, ngày 25/10/2021, về việc giao khoán tháo dỡ, di dời, bảo quản tài sản thi hành án của ông Phương, bà Phúc ở xóm Tân Phú, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

TB số 1144/TB-THADS, ngày 15/10/2021 của Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (CHV Lê Văn Sơn) về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm: 01 chiếu máy đào xích; 01 búa đục thủy lực (15/10/2021)

TB số 1144/TB-THADS, ngày 15/10/2021 của Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (Chấp hành viên Lê Văn Sơn) về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm: 01 chiếu máy đào xích; 01 búa đục thủy lực. Thời gian nộp hồ sơ từ 15/10 đến 20/10/2021. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Thông báo số 864/TB-CTHADS ngày 09/8/2021 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn về thông báo thi hành án đối với ông Hồ Văn Thái, bà Đàm Thị Thuận (09/08/2021)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Thông báo số 864/TB-CTHADS ngày 09/8/2021 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn về thông báo thi hành án đối với ông Hồ Văn Thái, bà Đàm Thị Thuận

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Quyết định số 847/QĐ-CTHADS ngày 30/7/2021 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (06/08/2021)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Quyết định số 847/QĐ-CTHADS ngày 30/7/2021 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Chi cục TP Hà Tĩnh: lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Trụ sở VP làm việc 04 tầng và nhà kho cấp 4 xây dựng trên đất gắn liền QSD thửa đất số 01, tờ bản đồ 00, diện tích 529,1 m2 tại địa chỉ 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh. (22/07/2021)

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh thông báo số 331/TB-CCTHADS ngày 22/7/2021 về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản là: Trụ sở VP làm việc 04 tầng và nhà kho cấp 4 công trình xây dựng trên đất gắn liền QSD thửa đất số 01, tờ bản đồ 00, diện tích 529,1 m2 tại địa chỉ số 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh; của Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Tĩnh.

Chi cục THA Lộc Hà - Lựa chọn tổ chức Thẩm định giá TS: 01 xe ô tô hiệu BMW X3. Biển KS 38A-134.37, đăng ký 013785 Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương (22/07/2021)

Chi cục THADS huyện Lộc Hà: TB số 111/TB-CCTHADS ngày 22/7/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án. Tài sản gồm: 01(một) chiếc xe ô tô hiệu BMW X3 mang biển kiểm soát 38A-134.37, đăng ký số 013785 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương.

Chi cục THA Thạch Hà: TB 197/TB-CCTHADS ngày 02/7/2021 về lựa chọn BĐGTS của Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (02/07/2021)

Chi cục THADS huyện Thạch Hà có Thông báo số 197/TB-CCTHADS ngày 02/7/2021 về lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản của Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc - Giám đốc đại diện theo pháp luật. 
Địa chỉ: xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
1. Tài sản gồm: 

1.1. Các tài sản xây dựng, xây lắp gắn liền trên đất theo HĐ thế chấp BĐS (trừ 01 nhà hai tầng, nhà ghép gia đình ông Nguyễn Hữu Quốc đang ở). Các tài sản trên đất gắn liền với thửa đất số 150, tờ bản đồ số 18; Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh; diện tích  11.797,5m vuông, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả hàng năm, Giấy CNQSD số CS945100 ngày 26/11/2019.
1.2. Một xe oto nhãn hiệu: KIA, số loại SORENTO, Biển kiểm soát 38A-11803. Loại xe oto con, màu trắng, số máy D4HBGH000533, số khung RNYXM52A6GC073815.
3. thời gian nộp Hồ sơ: từ 16h30 ngày 02/7 đến 16h30 ngày 08/7/2021
4. Địa điểm nộp Hồ sơ: Chi cục THADS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 lựa chọn TĐGTS: QSDĐ và tài sản gắn liền của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương (cấp ngày 12/5/2004); cấp lại ngày 26/11/2015, diện tịch 778m. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (08/06/2021)

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSDĐ và tài sản gắn liền đất của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương, được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận số Đ500483, GCN 05590QSDĐ/UB2004 ngày 12/5/2004; cấp lại GCNQSDĐ số 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất sô 58, tờ bản đồ số 3, diện tịch 778m vuông. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Kèm bản Thông báo).

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, áp dụng tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (Lần 1) (08/06/2021)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, áp dụng tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh (Lần 1)

Chi cục Thạch Hà thông báo số 138/TB-CTHADS ngày 07/6/2021 về việc lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO . Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (07/06/2021)

Chi cục Thạch Hà ban hành Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 07/6/2021 về việc lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc làm Giám đốc đại diện theo PL. TS gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: