Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê tích cực chung sức xây dựng Nông thôn mới

06/07/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê tích cực chung sức xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-CTHADS ngày 08/02/2023 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025; Đầu năm 2023 địa bàn huyện Hương Khê còn 4 xã chưa về đích nông thôn mới là xã Hương Lâm, Phúc Đồng, Điền Mỹ, Hà Linh. Chi cục THADS huyện Hương Khê đăng ký chung sức ở xã Phúc Đồng; mỗi công chức, người lao động mỗi tháng tham gia 02 ngày công trực tiếp giúp dân chỉnh trang đường làng, ngỏ xóm, vườn hộ đến tháng 4 đơn vị đã tham gia 56 ngày công ở xóm 5 xã Phú Đồng.


 

      Đến tháng 5/2023, Hương Khê chỉ còn 2 xã chưa về đích là xã Hà Linh và Điển Mỹ. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê đã đăng ký và được giao đỡ đầu thôn 1, xã Hà Linh, huyện Hương Khê.


 
 

      Để góp phần chung tay cùng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thôn 1, xã Hà Linh xây dựng nông thôn mới, sớm đưa xã về đích trong năm 2023; Ngày 21/6/2023 Chi cục THADS huyện Hương Khê đã phối hợp các dơn vị đỡ đầu, gồm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho nhân dân thôn 01, xã Hà Linh;  Đây là những tình cảm đóng góp bằng ngày lương của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
      Hy vọng rằng, với những tình cảm này của Chi cục THADS huyện Hương Khê sẽ sớm động viên, khích lệ tinh thần, nhân dân xóm 01 xã Hà Linh, sớm về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra năm 2023; góp phần đưa xã Hà Linh trở thành xã nông thôn mới phát triển bền vững.


Theo Đặng Hùng Dũng - Chi cục THADS huyện Hương Khê

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: