Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid -19

04/05/2020

Cục  Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid -19
Cục  Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid -19
          Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 được ngành Thi hành án dân sự (THADS) Hà Tĩnh, đặc biệt chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Thực hiện  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các Văn bản, Công điện của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Toàn ngành THADS Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh như: Trang bị máy đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, vệ sinh toàn bộ khuôn viên trong cơ quan, các phòng làm việc trong đơn vị.

Phun thuốc khủ trùng tất cả các phòng làm việc
Cục THADS tỉnh phun thuốc khử trùng tất cả các phòng làm việc tại đơn vị
         Mua dung dịch rửa tay sát khuẩn, để CBCC, khách đến làm việc rửa tay, mua khẩu trang dự phòng để phát cho khách đến làm việc khi họ không có; Thường xuyên theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người dân đến làm việc, giao dịch tại cơ quan; làm bảng ghi thông tin để chỉ dẫn, nhắc nhở các cá nhân đến làm việc tại đơn vị phải thực hiện nghiêm  các biện pháp phòng, chống dịch .
 
 
Trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn, Biển chỉ dẫn công dân đến làm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
          Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình về sức khỏe của cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị. Tạm dừng các cuộc hội, họp không cần thiết, nhằm hạn chế việc tập trung đông người; chỉ ưu tiên họp thông qua hình thức trực tuyến.
 
Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh họp trực tuyến sơ kết công tác THADS sáu tháng năm 2020
         Chỉ đạo cán bộ, công chức trong toàn ngành quá trình làm việc phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp về phòng, chống dịch, như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào làm việc, khi tiếp dân, đảm bảo về mặt cử ly, ngồi cách nhau 2m.

 
Cán bộ công chức Cục THADS tỉnh chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, ngỗi cách nhau 2m khi làm việc.
           Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện xã hội nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid – 19 cũng được Cục THADS Hà Tĩnh hết sức quan tâm. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, theo đó: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã có Văn bản kêu gọi, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị  nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", tùy theo khả năng của mình nhắn tin hưởng ứng phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành phát động qua tổng đài 1407 và ủng hộ bằng tiền mặt.
          Sau thời gian ngắn, thực hiện lời kêu gọi, mặc giù số lượt nhắn tin không nhiều, số tiền ủng hộ không lớn nhưng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Tổng số nhắn tin khoảng 90 lượt; quyên góp tiền mặt được gần 5triệu đồng.
          Cũng trong thời gian này, Cục THADS tỉnh đã triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự; tổ chức tập huấn riêng lẻ, hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong toàn ngành cách thức Quản trị hệ thống phần mềm, sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông tài khoản đã được cấp; phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu thông tin về hoạt động THADS thông qua phần mềm hộ trợ trực tuyến.
          Việc triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản, góp phần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo mọi cán bộ, công chức trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội   làm việc tại nhà nhưng có thể quản lý và thực hiện công việc một cách bình thường, đúng tiến độ.

      Triển khai thực hiện Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS
           Hiện nay, do tình hình dịch bệnh đã có chiều hướng tích cực, dừng cách ly xã hội, các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh được nới lỏng. Thực hiện Chỉ thị  số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các Chi cục THADS trong toàn ngành, thực hiện đồng thời “ nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu giao. Theo đó, nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm 6 (Sáu) tháng cuối năm 2020, Toàn ngành THADS Hà Tĩnh tập trung nghiên cứu, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ; quyết liệt tổ chức thi hành án, đặc biệt các vụ việc có điề kiện thi hành; các vụ việc có số tiền tài sản phải thi hành án lớn, các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, các vụ việc về kinh tế, tham nhũng.
          Qua báo cáo thống kê k
ết quả công tác thi hành án dân sự 7(Bảy) tháng năm 2020  cho thấy, sau hơn 10 ngày thực hiện việc gỡ bỏ biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số: 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng, công tác THADS Hà Tĩnh đã có những chuyển biến khá tích cực. Đến nay, toàn ngành THADS Hà Tĩnh đã thi hành xong  2.173 việc, đạt tỷ lệ 75,8%  (tăng 174 việc, tăng 3%); Về tiền: thi hành xong: 52,187,129,000 đồng, đạt tỷ lệ 22,5% (tăng 9.852.000.000 đồng; tăng 3,5%) so với thời gian thực hiện việc cách ly xã hội.
 Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo toàn ngành, bám sát mục tiêu, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, đồng thời không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 ./.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                        Thông tin từ Văn phòng - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: