Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020

28/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020
           Chiều ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác giai đoạn từ 2015 – 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị về phía khách mời, đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban, đồng chí Hồ Công Thắng - Phó Phòng nghiệp vụ;
            Về phía ngành THADS Hà Tĩnh có: các Lãnh đạo Cục, các trưởng, phó phòng thuộc Cục; Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng 13 Chi cục THADS cấp huyện.
            Thực hiện Quyết định số 2397/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.
             Chiều ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác giai đoạn từ 2015 – 2020.
 
 Đồng chí Văn Đình Minh - Cục trưởng  khai mạc hội nghị
 
             Tham dự và chỉ đạo Hội nghị về phía khách mời, đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban, đồng chí Hồ Công Thắng - Phó Phòng nghiệp vụ;
            Về phía ngành THADS Hà Tĩnh có: các Lãnh đạo Cục, các trưởng, phó phòng thuộc Cục; Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng 13 Chi cục THADS cấp huyện.
 Các đại biểu tham gia Hội nghị 
 
              Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến nay của ngành THADS Hà Tĩnh. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong những năm tiếp theo. Đồng thời đây cũng là dịp biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành, qua đó cổ vũ sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, giai đoạn 2020 - 2025.
           Xác định  rõ công tác chuyên môn  là nhiệm vụ trọng tâm, trong 5 năm qua, mặc dù công tác THADS còn có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, ngành THADS Hà Tĩnh đã gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận. Đả giải quyết xong 18.567 việc; về tiền đã thu 518,6 tỷ đồng, nhiều năm liền vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (năm 2015, 2017, 2018, 2019).
           Cùng với đó, công tác thi đua khen thưởng, trong những năm qua đã được Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của  Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và tỉnh đề ra. Cán bộ, công chức ngành THADS Hà Tĩnh đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi  nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự của địa phương và đất nước.Trong 5 năm qua toàn ngành THADS Hà Tĩnh các cơ quan Trung ương  và địa phương tặng thưởng bằng nhiều hình thức khen thưởng cao quý.
Đồng chí Văn Đình Minh, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ cho tập thể Chi cục THADS huyện Đức Thọ

             Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đua cho tập thể Cục THADS tỉnh, tặng Bằng khen cho 02 cá nhân. Trong khen thưởng đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề: Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 05 cá nhân; tặng Bằng khen, giấy khen cho 14 lượt cá nhân và 14 lượt tập thể; Tổng Cục THADS đã tặng thưởng cho 07 lượt cá nhân và 04 lượt tập thể; Cục trưởng tặng thưởng cho 47 lượt tập thể và 255 cá nhân.
Đồng chí Văn Đình Minh  - Cục trưởng, trao thưởng Bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc
 
           Về khen thưởng thường xuyên hàng năm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã công nhận điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp cho 01 cá nhân; tặng thưởng cho 39 lượt tập thể và 31 lượt cá nhân; Tổng cục THADS đã tặng thưởng cho 04 lượt tập thể và 20 lượt cá nhân; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng thưởng cho 12 lượt tập thể và 27 cá nhân; Cục trưởng đã tặng thưởng cho 81 lượt tập thể và 524 lượt cá nhân.
Đồng chí Trương Công Hoàng, Phạm Văn Trung - Phó Cục trưởng trao thưởng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
 
            Bên cạnh những kết quả đạt được, phát biểu tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng công tác thi đua khen thưởng thời gian qua cũng còn tồn tại một số hạn chế, cần nghiêm túc khắc phục như: Kết quả đạt được của một số phong trào thi đua như  "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới", “Cán bộ ngành Tư pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa phong phú, đa dạng, còn mang tính hình thức;
               Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị cũng đã  rút ra một số bài học kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng giai đoan 2015- 2020.Đồng chí Trương Công Hoàng - Phó cục trưởng tham gia phát biểu thảo luận tại Hội nghị
 
 
Đồng chí Lê Xuân Tùng - Chánh văn phòng phát biểu, thảo luận tại Hội nghị
 
              Hội nghị cũng đã phát động phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với nhiều nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, của ngành với phương châm “Chú trọng đoàn kết, quyết liệt, kỷ cương, tăng cường chuyên nghiệp”, gắn với phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.
 
Đồng chí Đinh Thị Thu Phương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát động phong trào thi đua
giai đoạn 2020- 2025
 
                 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc đã đạt được của ngành THADS Hà Tĩnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng chí  nhấn mạnh Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của  đất nước, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. đồng chí cũng đề nghị, trong gian tiếp theo, ngành THADS Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong giai đoạn vừa qua, ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu và chỉ đạo Hội nghị
 
            Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí bầu đồng chí Trương Công Hoàng - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. 
               Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Văn Đình Minh, chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các phát biểu, góp ý của đại biểu tham dự hội nghị, nghiêm túc tiếp thu, cố gắng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu, đồng thời kêu gọi toàn thể CBCC toàn ngành THADS Hà Tĩnh tiếp tục phát huy  những truyền thống tốt đẹp, những thành quả mà ngành đã đạt được trong thời gian vừa qua, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các lĩnh vực công tác, góp phàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
Đồng chí Văn Đình Minh - Cục trưởng phát biểu và bế mạc Hội nghị 


                                                                                                            Tin từ Văn phòng - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: