Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

06/11/2020

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
            Sáng ngày 05/11/2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hà Duyên, công tác tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
          Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ kết nạp có đồng chí Văn Đình Minh, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng; đồng chí Trương Công Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
 
           
          Sáng ngày 05/11/2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hà Duyên, công tác tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
         
 Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới.Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ kết nạp có đồng chí Văn Đình Minh, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng; đồng chí Trương Công Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ - Phó cục trưởng, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
                    Toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới
 
       Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Chi bộ, Ban chấp hành Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ đảng và toàn thể đảng viên trong Chi bộ nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
         Trên tinh thần đó, với sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng của Chi bộ, sự nỗ lực, phấn đấu của cá nhân được kết nạp đảng, Ngày 05/11/2020, Chi bộ Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hà Duyên, chức danh Thư ký thi hành án, công tác tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
           Điều hành buổi Lễ, đồng chí Trương Công Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, giới thiệu thành phần tham dự; thông qua nội dung, chương trình buổi Lễ; thông qua các quy định, quy trình, điều kiện kết nạp đảng viên; sơ lược qua về quá trình bồi dưỡng, phấn đấu của quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hà Duyên.
  
   Đông chí Trương Công Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, thông qua nội dung, chương trình buổi Lễ
 
          Qua quá trình tìm hiểu về Điều lệ, tiên chỉ, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, được sự bồi dưỡng, giáo dục Chi bộ, trên tinh thần tự nguyện, quần chúng Nguyễn Thị Hà Duyên đọc đơn xin vào Đảng và xin hứa luôn chung thành với con đường cách mạng của Đảng, ra sức phấn đấu, tu dưỡng bản thân, công hiến sức khỏe, trí lực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền Xã hội chũ nghĩa ngày càng văn minh, giàu đẹp mà Đảng ta đã lựa chọn.
 Quần chúng  ưu tú Nguyễn Thị Hà Duyên, đọc đơn xin vào Đảng
 

 
             Tại buổi Lễ, đồng chí Văn Đình Minh - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Hà Duyên, đồng thời phân công đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Duyên trong thời gian thử thách 12 tháng, để đồng chí trở thành đảng viên chính thức trong hàng ngụ của Đảng.
Đồng chí Văn Đình Minh, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hà Duyên
 
               Sau khi nhận Quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ, xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Đảng viên mới tuyên thệ 
 
          Phát biểu chỉ đạo và kết thúc buổi Lễ kết nạp, Đồng chí Văn Đình Minh - Bí thư Chi bộ đã chúc mừng cá nhân đồng chí Duyên, sau một thời gian bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
Đồng chí Văn Đình Minh,  Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

           Đồng thời, đồng chí Bí thư cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Duyên sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, phát huy năng lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển bền vững./.

Tin từ Văn phòng Cục THADS Hà Tĩnh 

Các tin đã đưa ngày: