Sign In

Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

24/12/2020

Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Ngày 24/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính năm 2020.
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh; Đại biểu 09 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính Hà Tĩnh gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện  sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (đơn vị Khối trưởng) và Tòa án nhân dân tỉnh(đơn vị Khối phó).
Toàn cảnh Hội nghị
       Hội nghị khẳng định trong năm 2020, phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua Nội chính đã được quan tâm, chỉ đạo tổ chức phát động dưới nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới, tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.
      Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có sáng kiến, phát động thi đua theo từng đợt ngắn, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị của tỉnh, của ngành, ngày lễ kỷ niệm của đất nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, ngành cũng như đóng góp tích cực vào cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.… Ngoài ra, các đơn vị trong Khối đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai xảy ra trong thời gian qua và quyên góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đầy ý nghĩa hướng về người nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bản toàn tỉnh….
 

Đồng chí Văn Đình Minh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đơn vị Khối trưởng, phát biểu khai mạc Hội nghị
       Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của khối như: Cấp ủy, lãnh đạo chưa quyết liệt trong phong trào thi đua, kế hoạch và nội dung thi đua thiếu nhiệm vụ đột phá, công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt còn hạn chế, kinh phí chi hoạt động thi đua khen thưởng còn hạn chế…
 
Đại diện Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị
          Từ kết quả công tác thi đua năm 2020 và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Khối Nội chính tỉnh xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
        Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước của các ngành; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ chung tay vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau” và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh nhà. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, tăng cương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất…Phát huy vai trò của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các kênh thông tin và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc phát hiện các điển hình để đề xuất việc khen thưởng.
 
        Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước của các ngành; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt. Triển khai các phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", " chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau" và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của ngành, của tỉnh và đất nước. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạc...Phát huy vai trò các đơn vị, tổ chức đoàn thể, kênh thông tin và Hội đồng Thi đua khen thuưưởng trong việc phát hiện các điển hình để  đề xuất việc khen thưởng
 
Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban TĐKT tỉnh phát​ biểu tại Hội Nghị
         Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã đề nghị khen thưởng: Đề nghị tặng cờ thi đua Chính phủ cho đơn vị Thanh tra tỉnh, đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2020 cho 2 đơn vị: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 đơn vị: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh.
                                                                                                                            Nguyễn Trọng Cường

Các tin đã đưa ngày: