Sign In

Tập trung thi hành án dứt điểm các vụ việc trọng điểm

03/12/2021

Tập trung thi hành án dứt điểm các vụ việc trọng điểm
Chiều 25/11/2021, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc
              Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, giai đoạn 2019-2021, ngành THADS Hà Tĩnh luôn hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, về việc, tổng số việc phải thi hành là 14.216 việc (ủy thác 145 việc), đã thi hành xong 11.057/12.270 việc có điều kiện thi hành, còn 1.946 việc chưa có điều kiện thi hành. Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 2.719,3 tỷ đồng (có 573,3 tỷ đồng ủy thác), hiện nay đã thi hành xong gần 501,1/706,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành, còn 2.010,8 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành.
          Riêng tại Cục THADS, về việc, tổng số việc phải thi hành là 720 việc (có 3 việc ủy thác), đã thi hành xong 644/685 việc có điều kiện thi hành, còn 35 việc chưa có điều kiện thi hành; về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 191,9 tỷ đồng (có 38,2 tỷ đồng ủy thác), đã thi hành 23,7/25 tỷ đồng có điều kiện thi hành, còn 166,8 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Văn Đình Minh

 

 

Cũng trong giai đoạn này, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã cưỡng chế THA thành công 134/154 trường hợp, có 01 trường hợp cưỡng chế không thành công, 19 việc chưa tổ chức cưỡng chế.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia: Trong quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung kiến nghị Trung ương để có giải pháp xử lý đối với các vụ việc thực tế không thể thi hành án.

 

 

Đến thời điểm hiện nay, tổng số việc bán đấu giá thành là 85 việc, với số tiền 89,8 tỷ đồng; còn 06 vụ việc bán đấu giá thành với tổng số tiền 7,8 tỷ đồng chưa giao được tài sản và 5 việc với số tiền 9 tỷ đồng bán đấu giá chưa thành. Các cơ quan THADS toàn tỉnh cũng đã xây dựng hồ sơ xét miễn giảm đối với 111 việc với tổng số tiền là 558,2 triệu đồng; đã thực hiện xét miễn, giảm được 93 việc với số tiền 445,9 triệu đồng; số việc chưa xét miễn giảm là 18 việc với số tiền 112,3 triệu đồng.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa : Đề nghị nêu rõ những tồn tại, hạn chế phổ biến qua công tác kiểm sát và giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trong công tác.

 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Diên: Tuy tỷ lệ THA của tỉnh khá cao nhưng tỷ lệ việc, tiền chưa THA cũng còn lớn. Đề nghị THADS các cấp cần quan tâm, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc chưa có điều kiện thi hành.

 

Thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh có 8 Bản án của cơ quan Tòa án có nội dung tuyên không rõ, khó thi hành đến nay đã giải quyết xong 05/8 vụ viêc; 01 vụ việc chuẩn bị cưỡng chế thi hành án, còn 02 Bản án của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành.

Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường: Cần sớm triển khai việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

 

 

Giai đoạn 2019-2021, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã có 45 kiến nghị và 6 kháng nghị; THADS các cấp đã nghiêm túc khắc phục sai sót, hạn chế, đạt tỷ lệ 95%.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh,Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Đề nghị bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa trụ sở các đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh; xây dựng kho vật chứng đảm bảo quy định.

 

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh,Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng: Đề nghị làm rõ nguyên nhân số tiền, số việc chưa có điều kiện thi hành? Trên địa bàn tỉnh hiện nay có bao nhiêu vụ việc nào không thể thi hành. Cần đánh giá rõ chất lượng các vụ việc xét miễn, giảm trong THA.

 

Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã tiếp tổng số 503 lượt công dân; tiếp nhận 169 đơn thư các loại, trong đó 69 đơn thuộc thẩm quyền (30 đơn tố cáo và 39 đơn khiếu nại), đã ban hành 30 kết luận tố cáo, 34 quyết định giải quyết khiếu nại (có 5 đơn khiếu nại công dân tự nguyện rút).

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Tổng giá trị tài sản thu hồi được khá lớn, tuy nhiên cần đánh giá kỹ hơn tỷ lệ thu hồi nộp ngân sách nhà nước .

 

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Đề nghị làm rõ nguyên nhân các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng THA chậm.

 

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự cho rằng, công tác THADS trên địa bàn toàn tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại như: Nhìn chung số việc, tiền chuyển kỳ sau hàng năm còn tương đối lớn và có xu hướng tăng; số việc, tiền chưa có điều kiện thi hành vẫn còn chiếm tỉ lệ cao; vẫn còn tình trạng thiếu sót, vi phạm của Chấp hành viên, công chức trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành; đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS phát sinh nhiều và tăng theo từng năm; còn một số bản án, quyết định của Tòa án tuyên có nội dung tuyên không rõ, khó thi hành án; đến 30/9/2021 còn 13 vụ án trọng điểm chưa giải quyết xong; các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng với số tiền phải thi hành lớn nhưng điều kiện thi hành án gặp nhiều khó khăn; tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp còn một số hạn chế…

 

 

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Ngành THADS cần tập trung, quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao số lượng các vụ việc THA; có giải pháp hỗ trợ các Chi cục THADS xây dựng trụ sở, kho vật chứng đảm bảo quy định; tập trung sớm giải quyết các vụ án tuyên không rõ, khó thi hành; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo THADS các cấp; xử lý kịp thời các vụ án tồn đọng. Tích cực chủ động tham mưu nhằm tập trung cao sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác THADS.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng THADS trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị lực lượng THADS toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành, cương quyết xử lý cán bộ và chấp hành viên có sai phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nghiệp vụ. Quan tâm việc xác minh, tổ chức thi hành án kịp thời, chính xác, khách quan. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Rà soát các việc tồn đọng, người trúng đấu giá mua được tài sản THA nhưng chưa được bàn giao tài sản hoặc đang vướng mắc, tồn tại.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận cuộc làm việc.

 

 

Bên cạnh đó, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị Viên Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm công tác kiểm sát THADS; tích cực phối hợp thực hiện việc theo dõi, rà soát, xác minh những vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Kiến nghị, kháng nghị kịp thời các vi phạm, sai sót trong THADS. Đề nghị TAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển giao bản án, quyết định; kịp thời giải thích, đính chính bản án, quyết định tuyên không rõ. Đề nghị lực lượng Công an, các cơ quan liên quan phối hợp tốt hơn nữa trong cưỡng chế THA; kiên quyết khởi tố vụ án liên quan đến chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích trong khi cưỡng chế.

Đối với kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Ban xin tiếp thu, tổng hợp và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.


Theo Lưu Thành; dbndhatinh.vn

Các tin đã đưa ngày: