Sign In

Viện kiểm sát nhân tối cao công bố Quyết định kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

05/11/2021

Viện kiểm sát nhân tối cao công bố Quyết định kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.
           Sáng ngày 4/11/2021, tại Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức buổi công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh

         Tham dự buổi công bố gồm có các thành viên Đoàn kiểm sát; đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; các Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng, Kế toàn của Cục và Thủ trưởng Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn.
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp của Viện KSND tối cao
 
   
             Đồng chí Trần Huy, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát Thi hành án dân sự, Trưởng đoàn, công bố Quyết định số 325/QĐ-VKSTC ngày 06/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian kiểm sát 19 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định; thời điểm kiểm sát: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/9/2021; Đoàn sẽ kiểm sát việc thi hành án phải áp dụng biện pháp cưỡng chế; Việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; Việc thi hành án hành chính; Việc thi hành án phần dân sự trong các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Việc thi hành án có khiếu nại, tố cáo; Việc quản lý thu và thanh toán thi hành án; Việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp và một số nội dung liên quan.
Đồng chí Trần Huy, Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cục THADS Hà Tĩnh
 
            Tại buổi công bố, đồng chí Trương Công Hoàng, Phó Cục trưởng, báo cáo kết quả THADS của toàn tỉnh, những tồn tại, hạn chế khó khăn trong thời gian qua từ thực tiễn công tác.  
Đồng chí Trương Công Hoàng, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS toàn tỉnh
        
              Kết thức buổi công bố, đồng chí Trần Huy, yêu cầu các thành viên Đoàn làm việc tích cực, khách quan, bảo đảm đúng quy trình, quy định và thời gian theo kế hoạch; đề nghị Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn trong việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu liệu liên quan đến nội dung kiểm sát, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

                                                                                                              Tin từ Văn phòng Cục THADS Hà Tĩnh .

Các tin đã đưa ngày: