Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục

19/07/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục và giao ban toàn ngành, đánh giá công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2023.
Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày  của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của của Tổng cục THADS tại Công văn số 1668/TCTHADS-TCCB ngày 05/5/2023.

Chiều ngày 12/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục THADS tỉnh.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Toàn, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Bảo vệ nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các Phòng thuộc Cục, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục THADS tỉnh và Thủ trưởng 13 Chi cục THADS cấp huyện. Ngoài ra tham dự trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục THADS có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục THADS.

Đồng chí Văn Đình Minh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chủ trì Hội nghị đã thông qua chương trình, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, các văn bản quy định về quy trình, nguyên tắc ...về bỏ phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục THADS.


Đồng chí Văn Đình Minh - Cục trưởng, thông qua chương trình, bổ biến các nội dung liên quan đến bỏ phiểu tín nhiệm
       Việc bỏ phiếu tín nhiệm được Hội nghị thực hiện theo đúng quy trình, trình tự và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm căn cứ vào phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tính từ thời gian được bổ nhiệm.Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục

 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Cục trưởng, các Phó cục trưởng được công bố trực tiếp tại Hội nghị, mức độ tín nhiệm và phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ cao. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy định.
Ngay sau khi Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Lãnh đạo Cục kết thúc, Cục THADS tỉnh tiếp tục tổ chức giao ban toàn ngành, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2023


9 tháng năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: chỉ tiêu Tổng cục giao cao hơn năm 2022 (việc cao hơn 2% và tiền 6,4%),  thụ lý mới về việc và tiền tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 388 việc, 14,84%, tiền tăng 135,4 tỷ đồng, 79,88%), nhưng tập thể Lãnh đạo, CBCC các cơ quanTHADS Hà Tĩnh đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao, quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực tổ chức thi hành án và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tương đối khả quan, trong đó tỷ lệ thi hành xong về việc đạt khá cao.

Kết quả công tác THADS 9 tháng về việc: tổng số phải thi hành toàn tỉnh là 3.836 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 3.327 việc; số chưa có điều kiện 509 việc. Kết quả đã thi hành xong 2.694 việc, tăng 308 việc (12,91%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ  80,97%  (tăng 1,15%)  so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 94,7% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao cả năm;
Về tiền: Tổng phải thi hành trên 480,88 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 321,22 tỷ đồng; Số chưa có điều kiện là đồng. Kết quả đã thi hành xong  88 tỷ 909 triệu 153 nghìn đồng; đạt tỉ lệ 27,68%, chiếm 57,1% chỉ tiêu của Tổng cục giao;

Bên cạnh những kết quả đạt được thì Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, cần phải kịp thời khắc phục, như: tỷ lệ thi hành xong về tiền còn đạt thấp, giảm so với cùng kỳ (giảm 18,22%); số việc, tiền chuyển kỳ sau nhìn chung  tương đối lớn (1.142 việc và 391,97 tỷ đồng) đơn thư trong thi hành án vẫn còn phát sinh nhiều (9 tháng phát sinh 23 đơn thư các loại), biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn chưa đám ứng với yêu cầu của công việc …


 

Các đại biểu tích cực thảo luận tại Hội nghị
       Bế mạc Hội nghị, đồng chí Văn Đình Minh, Cục trưởng yêu cầu: thời gian kết thúc năm công tác không còn nhiều, các đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh, quyết liệt tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành lớn ảnh hưởng đến tỷ lệ của đơn vị cũng như của ngành, tăng cường công tác xác minh, phân loại án, vụ việc nào có điều kiện thì tổ chức thi hành dứt điểm; kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để được chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp; vụ việc nào cần sự hướng dẫn, chỉ đạo của Cục thì làm văn bản để được hướng dẫn, chỉ đạo, toàn ngành quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2023.


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: