Sign In

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án tín dụng, ngân hàng

08/03/2021

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án tín dụng, ngân hàng
Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 và Kế hoạch số 07/KH-CTHADS ngày 29/01/2021 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang về việc đối thoại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Ngày 04, 05/03/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức đối thoại với các tổ chức tín dụng, ngân hàng gồm: Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thành phần gồm: ông Lê Phước Toàn – Cục trưởng, ông Lê Văn Nam – Phó Cục trưởng, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và TCTHA, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc và các Chấp hành viên có hồ sơ liên quan
Trong thời gian qua, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Tổ công tác chỉ đạo xử lý án tín dụng ngân hàng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, xác định việc tổ chức thi hành án liên quan đến ngân hàng là một trong những công việc trọng tâm góp phần hỗ trợ hệ thông ngân hàng giải quyết nợ xấu và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung.

Tại Hội nghị đối thoại trên cơ sở báo cáo kết quả thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng trong thời gian qua, các đại biểu tham dự đã có ý kiến thẳn thắn đối với từng vụ việc cụ thể, trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp với các đơn vị, Chấp hành viên có liên quan đã có giải trình cụ thể để công tác thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt kết quả cao.
 

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại đại diện Lãnh đạo Cục THADS ông Lê Phước Toàn nhấn mạnh thời gian tới cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS trực thuộc tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngay từ đầu năm công tác; chủ động tự rà soát án có điều kiện thi hành, án tín dụng ngân hàng để tích cực thi hành; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin, tự chấn chỉnh các hoạt động của Cục và Chi cục; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, tự học, tự rèn cho công chức, người lao động để nâng cao bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp; Quyết liệt các công việc thuộc phạm vi phụ trách, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS, của Lãnh đạo Cục về các mặt công tác, thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, đảm bảo thủ tục xác minh, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, chỉ đạo Chấp hành viên tăng cường vận động, thuyết phục trong giải quyết hồ sơ thi hành án; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phải đối thoại, kịp thời và báo cáo về Cục theo quy định. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS địa phương và phát huy vai trò tham mưu của Chi cục, các phòng với Lãnh đạo Cục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị đối thoại về phía các Ngân hàng tham dự đều thống nhất đồng tình sẽ phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cho cơ quan Thi hành án hoàn thành nhiệm vụ được giao và đề nghị trong thời gian tới Cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục duy trì việc đối thoại theo định kỳ để cùng giải quyết khó khăn vướng mắc, công tác thu hồi nợ xấu đạt hiệu quả cao nhất.
Thu Thủy
Phòng NV&TCTHA - Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: