Sign In

Phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang năm 2023

16/02/2023

Phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang năm 2023
Toàn hệ thống THADS tỉnh Hậu Giang thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023 với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”
Các tin đã đưa ngày: