Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục THADS thành phố Vị Thanh đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình ‘‘1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19’’ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động

20/06/2022

Công đoàn cơ sở Chi cục THADS thành phố Vị Thanh đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình ‘‘1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19’’ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động
Thực hiện theo Kế hoạch số 170/KH-LĐLĐ ngày 18/01/2022 của Liên đoàn lao động thành phố Vị Thanh về việc triển khai Chương trình ‘‘1 triệu sáng kiến – nỗ lực vược khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19’’
Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án luôn đoàn kết, nhất trí và bám sát vào từng chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và tổ chức ký giao ước thi đua với Thủ trưởng đơn vị về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến” đến tất cả đoàn viên tại Chi cục nhằm triển khai cho đoàn viên nắm vững về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến tại Công đoàn cơ sở Chi cục, Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chương trình.  

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn Lao động thành phố, của Thủ trưởng đơn vị, cùng với quyết tâm đoàn kết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên công đoàn toàn đơn vị. Ban chấp hành Công đoàn phát động Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày và vận động công đoàn viên nghiên cứu tham gia sáng kiến, giải pháp trong “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của chương trình.

Qua nhờ sự hỗ trợ của Tổ hỗ trợ sáng kiến của Liên đoàn Lao động Vị Thanh, sự đồng tình của tất cả đoàn viên công đoàn tại Chi cục. Trong đợt 1 của Chương trình “1 triệu sáng kiến” Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tham gia đóng góp 74 sáng kiến. Qua đợt sơ kết Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, được Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình ‘‘1 triệu sáng kiến – nỗ lực vược khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19’’ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Hướng tới: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các mặt phong trào và kế hoạch do Liên đoàn lao động thành phố phát động và phát huy mặt ưu điểm, cố gắng phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2 của Chương trình “1 triệu sáng kiến”.
Gia Vĩ

Các tin đã đưa ngày: