Sign In

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

31/05/2022

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS)  tỉnh Hậu Giang và kế hoạch hoạt động Tháng Công nhân của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong chuỗi hoạt động trong tháng, Ban Chấp hành Công đoàn  xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tập trung các nội dung:

- Tổ chức chương trình “Lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ”; hoạt động “Cảm ơn Công đoàn viên”;  tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1-5, việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
 

 
- Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); triển khai chuyên đề toàn khóa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề năm 2022 “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạnh trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
 

- Thực hiện công trình, phần việc: Tráng xi măng đường vào bếp ăn tập thể và nhà kho cơ quan; trồng rau sạch; quét dọn, thu gom rác, cắt tỉa, chăm sóc cây kiểng, trồng hoa khuôn viên cơ quan.

- Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối II (gồm 21 đơn vị) như tham gia môn tổ chức: Chạy xe Hoda chậm và Bóng chuyền hơi.

Qua kết quả hoạt động đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, ngoài việc giúp cho công đoàn viên nhận thức sâu sắc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay và ý nghĩa của Tháng Công nhân, đây là dịp để giao lưu, học tập giữa các cơ quan, đơn vị, sở ngành địa phương.
Sơn Minh Hải
Uỷ viên BCH CĐCS

 

Các tin đã đưa ngày: