Sign In

Bãi bỏ nhiều quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự (06/03/2019)

Kể từ ngày 20/3/2019, Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành. 

Quy định mới về tuyển dụng và nâng ngạch công chức (03/12/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 với những sửa đổi, bổ sung mới trong lĩnh vực thi hành án dân sự (11/07/2018)

Nhằm thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 trong việc bảo vệ quyền con người và những quyền cơ bản của công dân, đồng thời thống nhất với các bộ luật, luật mới được ban hành như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015… ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, thay thế cho Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.

Thông tư liên tịch về phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (19/06/2018)

Ngày 12/6/2018, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, TAND tối cao ban hành Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính (02/12/2017)

Ngày 23/11/17, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Chỉ thị 05/2017/CT-CA về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành (16/11/2017)

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị 05/2017/CT-CA về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.

Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án (26/10/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.
Các tin đã đưa ngày: