Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2024

18/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác  thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2024
Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, chiều ngày 15 tháng 01 năm 2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I năm 2024. Đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có  các đồng chí Phó Cục trưởng,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, chấp hành viên, thẩm tra viên các cơ quan THADS toàn tỉnh.

Đ/c Trần Công Hướng - Cục trưởng chủ trì hội nghị
 
Tại Hội nghị đã triển khai Kế hoạch công tác năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm năm 2024. Theo đó, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai đồng bộ, kịp thời các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Cục tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, vừa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, chấp hành viên, vừa gắn với công tác kiểm tra, tự kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc ra quyết định thi hành án, xác minh, phân loại án cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Số việc, tiền chuyển kỳ sau đều giảm so với cùng kỳ năm 2023. Đội ngũ công chức các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, được sử dụng hiệu quả, hợp lý; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ công chức, chấp hành viên được đặc biệt chú trọng, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động THADS; Sự phối hợp giữa các ban, ngành tại địa phương ngày càng hiệu quả góp phần nâng cao kết quả THADS; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan THADS tỉnh từng bước được tăng cường.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể: Tỷ lệ thi hành xong về tiền/có điều kiện thi hành đạt thấp (15,69%), thiếu 31,16% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao năm 2024; tình trạng vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án được phát hiện qua công tác kiểm tra, kiểm sát thi hành án chưa được khắc phục triệt để; việc kiện toàn công chức lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm chức danh tư pháp tại các Chi cục còn chậm, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn; trụ sở, kho vật chứng của một số đơn vị đã xuống cấp chưa được bảo trì, sửa chữa; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, việc cập nhật dữ liệu hồ sơ thi hành án lên phần mềm thụ lý và thực hiện số hóa hồ sơ, công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện tại một số đơn vị chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chưa cao.
 
        
Các đơn vị phát biểu tại hội nghị
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế, vi phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhận diện đầy đủ, sâu sắc về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và trong 03 tháng đầu năm 2024; quán triệt sâu sắc, cụ thể, bám sát kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024, từ đó xác định và tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS năm 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng. Kiểm soát chặt chẽ các vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong, các vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản để có kế hoạch tổ chức dứt điểm, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo xử lý vật chứng, tài sản, tiền tồn tại Cục, Chi cục. Thường xuyên tổng hợp, phổ biến đến các đơn vị, chấp hành viên những vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra tại Kết luận kiểm tra, kiến nghị, kháng nghị đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm và tránh lặp lại vi phạm tương tự. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là đối với công tác xác minh, phân loại án của Chấp hành viên; đặc biệt tăng cường quản lý, kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án tại đơn vị, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi tiền thi hành án; giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên. Chủ động, kiên quyết phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kịp thời phát động thi đua năm 2024, tổ chức đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân đảm bảo thiết thực, hiệu quả (khi có hướng dẫn của Cục THADS), duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua tạo động lực cho công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ, chính sách, chi phúc lợi tập thể cho công chức, người lao động đơn vị, nhất là chi phúc lợi Tết dương lịch, Tết âm lịch.

 

Tác giả ảnh: Đại VP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: