Sign In

Các cơ quan khối tố tụng huyện Than Uyên tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

18/01/2024

Các cơ quan khối tố tụng huyện Than Uyên tổ chức ký kết  Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Than Uyên trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tích, được cấp có thẩm quyền ghi nhận. Có được điều đó một phần là do có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, ban ngành có liên quan, đặc biệt là các cơ quan trong khối tố tụng.
Căn cứ quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp trên, năm 2014 Liên ngành tố tụng huyện Than Uyên đã ký Quy chế phối hợp và sửa đổi, bổ sung vào năm 2018. Quá trình triển khai thực hiện Quy chế các cơ quan đã chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, thực hiện công tác phối hợp, giúp cho công tác thi hành án dân sự được thuận lợi, hiệu quả, duy trì ổn định trật tự trên địa bàn huyện, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên quá trình thực hiện một số nội dung của Quy chế không còn phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Liên ngành Tố tụng tỉnh Lai Châu tại Quy chế số 891/2023/QCPHLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 16/10/2023 giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp liên ngành trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên đã chủ trì sửa đổi Quy chế, tổ chức lấy ý kiến trong nội bộ đơn vị, đồng thời xin ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan có liên quan. Ngày 17 tháng 01 năm 2024, tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Liên ngành tố tụng huyện Than Uyên với sự tham gia của đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ huyện, đại biểu một số cơ quan, ban ngành, lãnh đạo, cán bộ có chức danh tư pháp các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục THADS huyện Than Uyên, Thủ trưởng các cơ quan đã tổ chức ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS (thay thế Quy chế năm 2018). Quy chế gồm 03 chương 26 điều, trong đó quy định rõ mục đích, nội dung, nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong công tác phối hợp.
Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, tạo cơ sở để tăng cường công tác phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
 

Lãnh đạo các cơ quan tố tụng huyện Than Uyên ký Quy chế phối hợp
 


Theo Chi cục Than uyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: